Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Đảng ủy cơ quan chính quyền

Đăng lúc: Thứ năm - 28/01/2016 09:56 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Ngày 27/1, Đảng ủy khối CQCQ huyện Đakrông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Dừn – PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Đắc Quỳ - PBT – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Thị Kim Cúc – PCT UBND huyện – Bí thư Đảng ủy CQCQ; cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy; Bí thư các chi bộ trực thuộc…
Đồng chí Hồ Thị Kim Cúc - Bí thư Đảng ủy CQCQ trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Đồng chí Hồ Thị Kim Cúc - Bí thư Đảng ủy CQCQ trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

      Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn của quê hương đất nước, kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tình hình kinh tế xã hội của huyện nhà có những chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
     Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ cơ quan chính quyền để tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu cử Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hôi. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch 146-KH/ĐU ngày 15/11/2015 để triển khai kế hoạch đại hội các Chi bộ, tiến tới đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy chọn Chi bộ Phòng giáo dục và Đào tạo huyện để triển khai đại hội điểm sau đó tổ chức đại hội các chi bộ, thời gian đại hội các chi bộ tiến hành từ ngày 06/2 đến ngày 10/3/2015, thì kết thúc 15/15 chi bộ. Kết quả cụ thể: có 01 chi bộ bầu chi ủy 05 đ/c; có 03 chi bộ bầu chi ủy 03 đ/c; có 6 chi bộ bầu bí thư, phó bí thư và có 5 chi bộ chỉ bầu bí thư. Tổng số chi ủy, bí thư, phó bí thư là 31 đ/c. Kết quả nhân sự đều đảm bảo theo sự chỉ đạo của Đảng ủy; lãnh đạo trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp là bí thư, phó bí thư các chi bộ. Tái cử 20 đồng chí, mới trúng cử 11 đ/c.
      Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ thường xuyên tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia học các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Huyện và các Nghị quyết chuyên đề khác; giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm về Chủ nghiã Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, cơ hội, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những biểu hiện mất dân chủ, hiện tượng quan liêu, thiếu tin thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, phòng chống suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.
     Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và của Huyện ủy. Đảng ủy đã Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một; Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và lao động trong toàn đảng bộ.
      Sau đại hội, thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ, một số lãnh đạo của chi bộ và các phòng ban có sự thay đổi, Đảng ủy đã kịp thời chỉ định bổ sung bí thư, phó bí thư đối với chi bộ Phòng GD&ĐT huyện, bí thư chi bộ Văn Phòng UBND huyện, Bí thư chi bộ phòng Văn hóa Thông tin, tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển.
     Năm 2015 có 15/21 cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7 cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14/36 cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 22/36 cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 công đoàn cơ sỡ vững mạnh, 07 hoàn thành tốt nhiệm vụ ( 02 mới thành lập chưa đánh giá); có 04 chi đoàn đạt TSVM, 05 chi đoàn đạt loại khá.
     Trong năm Đảng ủy đã quyết định kiểm tra đối với 03 chi bộ, nội dung: kiêm tra công tác lãnh chỉ đạo của chi bộ sau đại hội nhiệ kỳ 2015-2018, qua kiểm tra các chi bộ luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, bám sát vào quy chế làm việc của Chi ủy để chỉ đạo điều hành các hoạt động của Chi bộ, tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế thiếu sót như: công tác duy trì chế độ sinh hoạt chưa đều, nội dung sinh hoạt chủ yếu tâp trung đánh giá công tác chuyên môn, lãnh đạo công tác phát triển đảng viên còn yếu; chỉ đạo công tác tự vệ của cơ quan đảm bảo an ninh trật Qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ hoàn thành hồ sơ thử tục theo quy định của điều lệ Đảng, thực hiện tốt công tác sinh hoạt chi bộ, lưu trữ hồ sơ sổ sách, hồ sơ thu nộp đảng phí.
     Năm 2016 là năm diễn ra đại hội lần thứ XII của Đảng, trong những ngày này Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng về Đại hội lần thứ XII của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội, là năm diễn ra bầu cử Quốc Hội, HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tình hình thế giới, khu vực vân còn những biết động phức tạp, kinh tế xã hội của huyện nhà đang còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình thời tiết, khí hậu diễn biết bất thường, dự báo ảnh hưởng bất lợi cho sản xuất và chăn nuôi. Toàn đảng toàn dân và toàn quân ra sức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện cần tập trung chủ yếu vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau: Phấn đấu 12 -13 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, số còn lại là hoàn thành tốt; Phấn đấu 100% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ; Kết nạp Đảng viên từ 5-8 đồng chí; 100% Đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức, không có đảng viên bị xóa tên; 80% tổ chức Chính quyền, Đoàn thể vững mạnh, 20% khá, không có đoàn thể, chính quyền trung bình và yếu kém.
Tác giả bài viết: Minh Hiển - Cao Quyền
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 47
  • Hôm nay: 1468
  • Tháng hiện tại: 14525
  • Tổng lượt truy cập: 3349322