Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội và quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng lúc: Thứ hai - 09/11/2015 18:47 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Ngày 5/11, huyện Đakrông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội và quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự đại hội có đồng chí Hồ Văn Dừn – PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Đắc Quỳ - PBT – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các ban đảng, các phòng ban; các xã, thị trấn…
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra từ ngày 22 – 25/9/2015, Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó quyết nghị: Chủ đề của Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội; phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2015-2020 nêu trong Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa XV trình Đại hội. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XV trình đại hội. Từ kinh nghiệm của những khóa trước, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Thông qua kết quả bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 53 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Giao BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI và các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, đồng thời trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, đưa tỉnh Quảng Trị vững bước đi lên, sớm thực hiện được mục tiêu đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.
      Cũng trong chương trình hội nghị, BTV huyện ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng cơ sở và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công tác tuyên truyền đại hội đã được thực hiện tốt với nhiều nội dung và hình thức phong phú, trực quan sinh động, xây dựng các cụm pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu… xây dựng các công trình chào mừng đại hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội; xây dựng các phóng sự, tin, bài, chuyên mục phản ánh… trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
       Các văn kiện trình đại hội được huyện ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng về nội dung, hình thức trình bày và tuân thủ đúng quy trình. Báo cáo chính trị đã quán triệt đầy đủ tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, bám sát tình hình thực tế của địa phương… chỉ ra những ưu khuyết điểm và nguyên nhân của những khuyết điểm đó. Việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện được các chi, đảng bộ tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình.
      Công tác nhân sự đại hội được thực hiện nghiêm túc, công tâm, khánh quan, chặt chẽ, dân chủ theo đúng quy định của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; được điều chỉnh, rà soát bổ sung qua các bước theo quy định từ việc lấy ý kiến giới thiệu đến việc lấy phiếu biểu quyết. Công tác bầu cử tại đại hội diễn ra dân chủ, đảm bảo nguyên tắc thủ tục, thực hiện đúng quy định về số dư trong danh sách bầu cử.
      Công tác tuyên truyền đại hội đã được thực hiện tốt với nhiều nội dung và hình thức phong phú, trực quan sinh động, xây dựng các cụm pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu… xây dựng các công trình chào mừng đại hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội; xây dựng các phóng sự, tin, bài, chuyên mục phản ánh… trên các phương tiện truyền thông đại chúng…
       Tuy vẫn còn 1 số tồn tại hạn chế nhưng nhìn chung đại hội đảng các cấp trong huyện đã được tiến hành với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, chặt chẽ và thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo quy định của Trung ương. Đại hội đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp và kịp thời ban hành các quy định, hướng dẫn sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đơn vị, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỉ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương hình thức, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
      Trong thời gian tới, cấp ủy khóa mới cần nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt nội dung nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân. Kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội bằng các chương trình, kế hoạch… cụ thể, các giải pháp đồng bộ để đưa Nghị quyets đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống; Thực hiện việc phân công công tác đối với cấp ủy viên, BTV cấp ủy khóa mới trên cơ sở đề án nhân sự cấp ủy do cấp ủy khóa trước chuẩn bị gắn với kiện toàn, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ sau đại hội để đảm bảo các hoạt động đồng bộ; đề xuất giải quyết chính sách cho các đồng chí không đủ tuổi để tiếp tục tham gia cấp ủy; Kịp thời xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phân công công việc cụ thể cho từng cấp ủy viên, hàng năm có nhận xét, đánh giá việc thực hiện quy chế để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện đề ra biện pháp khắc phục và bổ sung sửa đổi quy chế cho phù hợp; Cuối cùng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
       Cũng trong chương trình hội nghị, BTV huyện ủy đã trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Tác giả bài viết: Minh Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2498
  • Tháng hiện tại: 58610
  • Tổng lượt truy cập: 3504959