Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ huyện

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/11/2021 15:20 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 04/11 tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện đã diễn ra Hội nghị lần thứ VI BCH Đảng bộ huyện khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung: Đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy khóa IV, trên cơ sở đó thảo luận và thông qua nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; cho ý kiến về quy hoạch khu dân cư tập trung khu vực Khe Luồi, xã Mò Ó. Đồng chí Nguyễn Trí Tuân – TUV – Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Xác định việc xây dựng đời sống văn hóa là một trong những chủ trương lớn cuả Đảng, Nhà nước nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; tại Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IV) đã thống nhất thông qua Nghị quyết 06-NQ/HU về nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011 - 2020; trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, Huyện ủy khóa V đã ban hành Kết luận số 09-KL/HU, ngày 01/7/2016 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện uỷ (khoá IV). Qua quá trình triển khai thực hiện, việc xây dựng đời sống văn hoá đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên; cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa bước đầu được đầu tư xây dựng…Tuy nhiên, việc xây dựng đời sống văn hoá còn mang tính phong trào, thiếu chiều sâu, các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của người dân chưa đáp ứng yêu cầu; công tác bảo tồn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá tốt đẹp của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng một số làng, đơn vị, gia đình văn hóa chưa cao, thiếu tính bền vững; sự nghiệp văn hóa tuy được chú trọng và đầu tư nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; Ban chỉ đạo, Ban điều hành xây dựng đơn vị văn hóa ở một số nơi còn nặng hình thức, xem nhẹ nội dung.
Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết trong 10 năm qua cả về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân, chỉ ra đâu là nguyên nhân chủ yếu. Trên cơ sở đó, bàn và quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.
 Sau khi nghe UBND huyện báo cáo về việc cho ý kiến về Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung khu vực Khe Luồi, xã Mò Ó, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất kết luận với các nội dung: Thống nhất Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư tập trung khu vực Khe Luồi, xã Mò Ó, huyện Đakrông theo đề xuất của UBND huyện. Việc triển khai thực hiện dự án phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp các quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, phù hợp với nội dung, định hướng quy hoạch chung của huyện, quy hoạch vùng và gắn với quy hoạch phát triển đô thị mới Đông Nam thị trấn Kr ông Klang mà nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định.
Quá trình thực hiện dự án đầu tư phải tôn trọng hiện trạng tự nhiên, đặc trưng của huyện; đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, tính kết nối đến với các vùng, các địa phương. Quan tâm đánh giá đầy đủ về tác động môi trường, hiệu quả của dự án mang lại. Việc phân kỳ đầu tư đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Tuân nhấn mạnh: “Trên cơ sở đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 07/11/2011 của Huyện ủy khóa IV, căn cứ tình hình thực tế của huyện và những ý kiến đóng góp xác đáng của các đồng chí tại Hội nghị hôm nay, Huyện ủy sẽ ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo. Duy trì bền vững và phát huy các tiêu chí đã đạt chuẩn, tập trung chỉ đạo đối với các tiêu chí chưa đạt. Tăng cường nguồn lực đầu tư đối với lĩnh vực văn hóa, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.
Đối với Phương án quy hoạch khu dân cư tập trung khu vực Khe Luồi, xã Mò Ó đã được hội nghị thông qua, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tính khoa học; phù hợp các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng; phù hợp các nội dung, định hướng quy hoạch chung của huyện, quy hoạch vùng và gắn với quy hoạch phát triển khu đô thị mới Đông Nam thị trấn Krông Klang mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nhất là các địa phương có liên quan trực tiếp đến các dự án tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đất đai, nhất là việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của huyện về việc chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch, xây dựng khu dân cư tập trung theo hướng đô thị mới, tạo sự thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện.
Tác giả bài viết: Văn Tiến - Minh Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 3483
  • Tháng hiện tại: 100791
  • Tổng lượt truy cập: 5046465