Hiệu quả từ việc nâng cao công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Đakrông

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/07/2015 09:33 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Công tác tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Đakrông trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực chính tri, kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh ở địa phương.
       5 năm qua Đảng bộ huyện Đakrông  đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể bám sát nội dung của Nghị quyết, bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của từng lĩnh vực, từng ngành, đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ về công tác tư tưởng. Các cấp ủy, chính quyền tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua các hình thức: hệ thống đài phát thanh truyền hình, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, thông tin trên các bản tin của huyện; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị đội ngũ đảng viên… nhằm tuyên truyền nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng đến các tổ chức cơ sở Đảng, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, toàn thể đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
     Nhờ vậy, kết quả về thực hiện công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Đa krông những năm qua đã có bước chuyển tích cực, thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực sau:
      Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư nghiệp bình quân 5 năm  đạt 16,6%, đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng: có bước phát triển góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 5 năm là 25,5%. Thương mại - Dịch vụ - Du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân; đến nay toàn huyện có 974 cơ sở sản xuất kinh doanh ( tăng bình quân 13,3% năm). Du lịch đã được khởi động, cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch được chú trọng đầu tư. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được triển khai và đạt được kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng kinh tế - kỷ thuật được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Đến nay có 8/13 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí (62%) và 5/13 xã đạt dưới 5 tiêu chí (38%) trong 19 tiêu chí nông thôn mới.
     Về văn hoá - xã hội: Giáo dục và Đào tạo: quy mô trường lớp được đầu tư xây dựng; chất lượng dạy và học ở các cấp học có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi tăng lên; tỷ lệ học sinh thi đậu đại học, cao đẳng năm sau co hơn năm trước. Đến năm 2015 toàn huyện có 02 trường mần non đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 13,33% ( NQ 20%) và 4 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 17,39% ( NQ 30%). Y tế, được quan tâm chú trọng, trên địa bàn huyện hiện có 01 bệnh viện Đa khoa, 01 phòng khám khu vực Tà Rụt, 01 trung tâm y tế, 14 trạm y tế tại các xã, thị trấn. Có 8/14 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế ( chiếm 57,14%). Số Bác sỹ/1 vạn dân năm 2015 là 5,3 bác sỹ/vạn dân; số giường bệnh/vạn dân, đến năm 2015 là 22,8 giường bệnh/vạn dân. Công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được tập trung triển khai tại 14 xã, thị trấn; Công tác xây dựng làng không sinh con thứ 3 trở trên tăng 12 mô hình so với năm 2010. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em được triển khai tích cực.
     Văn hoá thông tin - thể dục thể thao, phát thanh truyền hình: có bước chuyển biến tích cực, đời sống văn hoá tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được phát động rộng khắp ở các địa phương, đến nay 100% thôn, khóm, đơn vị đã phát động xây dựng đơn vị văn hóa, 98/102 thôn, khóm (96,1%), 89/96 đơn vị được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa (92,7%), 21 thôn và 11 đơn vị được UBND tỉnh công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc. Phong trào thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, sôi nổi và sâu rộng với nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Phát thanh truyền hình đã đầu tư, nâng cấp, diện phủ sóng đạt 95% kịp thời phản ánh các thông tin trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn; nội dung tin bài phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
     Lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo: được chú trọng, trong 5 năm qua giải quyết việc làm mới cho 4.521 lao động, xuất khẩu lao động 263 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47,64% năm 2010 xuống còn 20,92% cuối năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 5,52 % ( chỉ tiêu là 5%).
Chính sách dân tộc: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách đối với đồng bào dân tộc được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Các chính sách đối với người có công, gia đình liệt sỹ, thương binh,chính sách hậu phương quân đội... được các cấp, các ngành quan tâm.
     Về nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh: Thường xuyên quán triệt tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; gắn xây dựng, phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu và xây dựng khu vực phòng thủ. Hàng năm tổ chức huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, tuyển sinh đạt chỉ tiêu về số lượng và cả chất lượng.
     Tình hình an ninh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả. Kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh, xử lý và ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm nhập, lợi dụng tôn giáo, các tệ nạn xã hội. Duy trì tốt quan hệ phối hợp với các lực lượng bạn và nhân dân bạn Lào, quản lý, bảo vệ biên giới, cột mốc và thực hiện tốt Hiệp định quy chế biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào.
     Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ và có hiệu quả trên ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực cải cách hành chính Nhà nước, công tác quản lý, điều hành.
    Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở được đổi mới cả nội dung và hình thức vận động, tuyên truyền; công tác tiếp xúc cử tri được tăng cường để lắng nghe, tiếp thu và giải quyết những lợi ích chính đáng của công dân.
     Để thực hiện tốt công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Đakrông trong những năm tới, cần thực hiện tốt mội số nhiệm vụ, giải pháp sau: 
     Một là, đổi mới nội dung, phương thức công tác chính trị, tư tưởng. Lấy công tác chính trị tư tưởng là nội dung hàng đầu trong sinh hoạt chi bộ, việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và việc nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay từ khi mới nảy sinh.
    Hai là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với định hướng thông tin và dư luận xã hội; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
     Ba là, trong công tác chính trị tư tưởng phải coi trọng thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.
     Bốn là, công tác chính trị tư tưởng được đưa vào chương trình, kế hoạch công tác định kỳ theo quý, năm; có kiểm tra, giám sát, đánh giá một cách cụ thể gắn với thực hiện nội quy, quy định của cơ quan và quy chế dân chủ ở cơ sở.
      Năm là, biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt; những cá nhân, tổ chức trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng; đồng thời thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, qua đó xử lý nghiêm minh những biểu hiện tiêu cực trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị.
    Để công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả; Các cấp ủy Đảng trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tăng cường học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác này chính là là góp phần quan trọng vào việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông và các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuộc sống.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Ái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 146
  • Khách viếng thăm: 143
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 6298
  • Tháng hiện tại: 47048
  • Tổng lượt truy cập: 4816496