Hiệu quả sau 5 năm thực hiện “đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2011-2015” ở Đakrông

Đăng lúc: Thứ hai - 01/08/2016 14:20 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá IV về “ đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn, huyện Đakrông đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân.
Đạt được kết quả đó, Ban thường vụ huỵện uỷ Đakrông đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng, các cơ quan ban ngành triển khai học tập, quán triệt nghị quyết một cách khẩn trương, nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú đa dạng, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời chỉ đạo các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể cụ thể hoá banừg chương trình hành động, kế hoạch để để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Huyện uỷ ban hành công văn về đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nhằm phát huy vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xây dựng chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết TW 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”. Hàng năm chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng kết, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết từ cấp huyện đến cơ sở. Thông qua đó đã góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị đích thực của yếu tố văn hoá trong đời sống xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bãi bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đặc biệt là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.
Phải khẳng định rằng, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 06- NQ/Hu “về đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2011-2015” đời sống văn hoá trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, những giá trị văn hoá truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn, phát huy. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về giá trị, tầm quan trọng cả văn hoá đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng nâng cao. Các cấp uỷ đảng, ban ngành đoàn thể đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với xây dựng đời sống văn hoá, các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, việc đổi mới nâng cao chất lượng đời sống văn hoá được gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, hầu hết cán bộ đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến mạnh mẻ về tư tưởng, không ngừng phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống, đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh, bãi bỏ hủ tục lạc hậu.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và đã tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội , giữ vững quốc phòng an ninh của huyện. Đến nay, 100% làng, bản, cơ quan trong toàn huyện đã phát động đơn vị văn hoá, có 101/103 thôn và 91/96 đơn vị được UBND huyện công nhận danh hiệu đơn vị văn hoá, có 21 thôn và 11 đơn vị được UBND tỉnh công nhận đơn vị văn xuất săc. 84% gia đình được công nhận gia đình văn hoá, chất lượng gia đình văn hoá ở đa số các địa phương được nâng lên.
Cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá đươc đầu tư xây dựng. Đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng 71/103 nhà văn hoá thôn, 14/14 xã thị trấn có sân chơi thể thao. Nhiều lễ hội được khôi phục và phát huy có hiệu qủa, từng bước tạo nên nét đẹp văn hoá đậm đà. 
Bên cạnh những kết quả đạt được phải khẳng định rằng, sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 06- NQ/HU của huyện uỷ (khoá IV) về “đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn huyện Đakrông vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Việc chỉ đạo triển khai Nghị quyết có lúc chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Một số cấp uỷ đảng chưa quan tâm và có những giải pháp phù hợp để khai thác có hiệu quả các nguồn lực tài chính hỗ trợ phát triển văn hoá. Chính sách xã hội hoá các hoạt động văn hoá chưa được quan tâm. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá chưa thực sự đi vào chiều sâu...
Phát huy những kết quả đạt được, huyên Đakrông đã tập trung các giải pháp hạn chế những khó khăn, thiểu số để thực hiện  có hiệu quả hơn về “đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá” trong những năm tiếp theo.
Tác giả bài viết: Lâm Phương
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 31
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 4102
  • Tháng hiện tại: 140297
  • Tổng lượt truy cập: 5085971