Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở Đakrông

Đăng lúc: Thứ năm - 30/07/2020 22:42 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước. Người đã từng nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc.
Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc và Hội đồng TĐKT huyện, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các xã thị trấn đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước được đồng loạt triển khai ở các lĩnh vực với từng nội dung, hình thức thi đua cụ thể. Gắn thực hiện phong trào với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị cũng như tình hình phát triển KTXH của địa phương. Chủ yếu là tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tập trung phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể vững mạnh. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của huyện, khơi dậy tiềm năng, tính sáng tạo của tập thể, cá nhân và thu được nhiều kết quả thiết thực. Phong trào thi đua yêu nước đã gắn việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, kiểu mẫu”; “Dạy tốt, học tốt”; “Lương y phải như từ mẫu”; “Ngày vì người nghèo”; “Thi đua quyết thắng”; “Vì an ninh Tổ quốc”.v.v… Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và giành được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Một trong những phong trào thu hút sức mạnh tổng hợp và thực hiện được nhiều phần việc thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đời sống dân cư nông thôn là: “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”. Trong phong trào này, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng các cấp đã tập trung nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; nâng cao đời sống, cơ sở vật chất văn hóa, xã hội, môi trường; củng cố hệ thống tổ chức chính trị và giữ vững an ninh trật tự xã hội. Đã có nhiều cá nhân hiến đất, góp ngày công, tài sản, tiền mặt cùng với chính quyền địa phương xây dựng sở hạ tầng, làm vệ sinh, chỉnh trang nông thôn. Có 189 hộ hiến 96.288 m 2 đất, điển hình có ông Hồ Ta Dóc - thôn Vùng Kho, xã Đakrông đã tự nguyện hiến 10.000 m 2 đất, ông Hồ Văn Pháo - thôn Tà Rụt 3, xã Tà Rụt đã hiến 3.500 m 2 đất; ông Hồ Văn Thu - thôn A La, xã Ba Nang hiến 2.500 m 2 đất,… Huy động trên 30.500 ngày công để tu sửa, vệ sinh các tuyến đường giao thông, nhất là sau các đợt mưa lũ, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi, bước đầu đã tạo không khí thi đua trong xây dựng nông thôn mới.
Cùng với đó, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo cũng được các cấp công đoàn trong toàn huyện triển khai thực hiện với nhiều đổi mới về chủ đề, nội dung, hình thức, khơi dậy tính tích cực, năng động sáng tạo, phát huy tinh thần làm chủ, rèn luyện tác phong lao động của công nhân viên chức lao động. Qua phát động phong trào, hoạt động sản xuất kinh doanh đã tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng trên các lĩnh vực đạt chất lượng cao, đã góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Đồng thời góp phần ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” hàng năm Hội Nông dân huyện đã tổ chức trên 60% hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có trên 2.500 hộ hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao như mô hình VCR và kinh doanh dịch vụ vận tải kết hợp thu mua nông, lâm sản, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm của hộ ông Đặng Quang Hữu (xã Hướng Hiệp); mô hình VACR cho thu nhập trên 120 triệu đồng/năm của hộ ông Lê Quang Thức (xã Hải Phúc), ông Hồ Văn Sơn (xã Mò Ó); hộ bà Nguyễn Thị Nga (xã Triệu Nguyên); Hộ ông Hồ Văn Bừng (Thị trấn Krông Klang; Hộ ông Hồ Ngọc Thịnh (xã Ba Nang) …. nhiều hộ gia đình làm ăn giỏi khác.
“Phong trào giúp đỡ, đỡ đầu phụ nữ thoát nghèo đa chiều có địa chỉ”, “Phong trào thực hành tiết kiệm” được các cấp hội PN trong huyện thường xuyên thực hiện và duy trì bằng nhiều hình thức khác nhau như: góp tiền, ngày công, để giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Các cơ sở hội đã vận động hội viên, phụ nữ xây dựng quỹ tại chi hội, nhóm, tổ để tạo nguồn quỹ tại chỗ giúp nhau phát triển kinh tế. Các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã mang lại hiểu quả. Như mô hình nuôi dê quay vòng ở tà Long… Một số nghề truyền thống được khôi phục, phát triển như nghề làm chổi đót tại thôn Cu Pua, xã Đakrông, Dệt thổ cẩm xã A Bung …
Trong khối hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” lại gắn với cuộc vận động xây dựng nguời cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, guơng mẫu”. Các phong trào thi đua từng bước đạt hiệu quả từ việc tổ chức đăng ký, ký kết thi đua đến việc triển khai thực hiện được tiến hành nghiêm túc với các nội dung tiêu chí sát thực. Đặc biệt là phong trào lao động sáng tạo đã hướng vào cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị.
Phong trào thi đua “04 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, 04 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” gắn với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đã huy động trên 1.800 ngày công giúp đỡ các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; Tham gia chương trình "Ánh sáng đường quê" lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với tổng chiều dài 14 km trên các trục đường trung tâm thôn bản thuộc 6 xã: Hướng Hiệp, Triệu Nguyên, Hải Phúc, Đakrông, Tà Rụt, A Bung. Tổ chức các đợt vệ sinh môi trường, chỉnh trang trên các tuyến đường giao thông và trồng trên 30.000 cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Phong trào thi đua “Hội cựu chiến binh gương mẫu” được nhiều cựu chiến binh hưởng ứng và tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như: Hội viên Nguyễn Hữu Lợi ở xã Ba Lòng với mô hình trồng rừng kết hợp với chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp cho thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm; ở xã Triệu Nguyên có hội viên Đỗ Tấn Hùng với mô hình cải tạo vườn tạp, nuôi Ong lấy mật kết hợp với chăn nuôi dê mỗi năm cho thu nhập từ 40- 50 triệu đồng ..
Trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ như Công ty TNHH MTV Đức Nhân, Công ty TNHH Lam Sơn, Công ty TNHH MTV Mai Hoàng, Công ty TNHH MTV Minh Quân Max, Công ty TNHH MTV Công Thuận, Công ty TNHH Lộc Phát Đakrông đã tạo công ăn việc làm cho người lao động ở địa phương và nộp thuế cho nhà nước ngày càng tăng.
    Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, giáo dục và đào tạo huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các cuộc vận động và phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, với nhiều hình thức phong phú, sinh động và sát thực tiễn, đem lại những kết quả khá toàn diện. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả trong thực tiễn công tác.
Các Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.. cũng đã mang lại những kết qur tích cực
Xác định, viêc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên gắn với trách nhiệm người đứng đầu và công tác TĐKT đã luôn đi cùng với nhau. Bởi vậy đã tạo cho các phong trào thi đua thêm sôi nổi, thiết thực.  Năm 2020 các lĩnh vực có sự chuyển biến rõ nét cả về nội dung, hình thức cũng như nêu cao tinh thần thực hiện. Nhất là những kết quả trong thực tiễn lao động và công tác ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Trong 5 năm 2015-2020, các tiêu chí chủ yếu về kinh tế xã hội đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân 5 năm 19,01% vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu 16 - 17%;  Nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Nổi bật là: Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người từ 14,5 triệu đồng năm 2015 lên 27,5 triệu đồng năm 2020, tăng 1,9 lần Thu ngân sách trên địa bàn 15.918 triệu đồng năm 2015 tăng lên 29.500 triệu đồng năm 2020 tăng bình quân hàng năm 13,13% tạo việc làm mới cho 5.136 lao động; tỷ lệ giảm hộ nghèo giảm bình quân 5,54%/năm vượt chỉ tiêu đề ra.
 Phải khẳng định rằng, các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Đakrông đã nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, là tiền đề quan trọng cho huyện Đakrông thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.
Tác giả bài viết: Lâm Phương - Văn Tiến
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 241
  • Tháng hiện tại: 40991
  • Tổng lượt truy cập: 4810439