Đảng bộ xã Hướng Hiệp tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: Thứ hai - 06/07/2020 11:08 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện nhà đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 31 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 - 01/7/2020), 65 năm ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 - 20/7/2020), ngày 03/7/2020, Đảng bộ xã Hướng Hiệp long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu thời kỳ phát triển mới của Đảng bộ và Nhân dân xã Hướng Hiệp. Đồng chí Nguyễn Trí Tuân, TUV, Bí thư huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Trí Tuân tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Hướng Hiệp khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Trí Tuân tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Hướng Hiệp khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hướng Hiệp đoàn kết thống nhất, khắc phục những khó khăn tập trung lãnh đạo và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt và lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong điều kiện khó khăn chung của huyện, kinh tế của Hướng Hiệp tiếp tục phát triển; một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tiệm cận Nghị quyết đề ra. Trên cơ sở phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng thôn, xã đã xác định được cây lúa nước, sắn là cây trồng chủ lực của địa phương. Ở địa bàn xã đã hình thành một số mô hình kinh tế tiêu biểu như mô hình trồng sả, mô hình trồng cây hương nhu, mô hình chăn nuôi bò, mô hình chăn nuôi dê theo nhóm hộ. Tập trung phát triển các giống vật nuôi địa phương như gà bản, dê, lợn bản. Kinh tế lâm nghiệp được chú trọng, giá trị kinh tế từ trồng rừng khá cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân... Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn chuyển biến so với trước. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt 6%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; lĩnh vực giáo dục - đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn được cải thiện, 7/7 thôn được công nhận làng văn hóa cấp huyện, hơn 75% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của địa phương; ý thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng nông thôn mới được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, các chi bộ được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền xã đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương sáp nhập thôn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hàng năm, trên 80% chi bộ, 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tuy tình hình kinh tế - xã hội của Hướng Hiệp đã có nhiều chuyển biến so với thời điểm cách đây 5 năm nhưng kinh tế phát triển chưa thật bền vững; sản xuất nông nghiệp còn theo lối truyền thống, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chưa tạo ra được sản phẩm hàng hóa, năng suất, sản lượng, chất lượng một số loại cây trồng còn thấp. Tỷ lệ chăn nuôi có chuồng trại, chăn dắt chỉ đạt 37%. Hướng Hiệp nằm trên trục đường Quốc lộ 9 nhưng chưa khai thác hết lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ…
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị: Trong 5 năm tới, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ mới, Hướng Hiệp cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình trong nước, trong tỉnh, những khó khăn chung của huyện và xuất phát từ đặc điểm nội tại của xã; do đó, Đảng bộ cần đề ra các giải pháp tích cực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh:
Thứ nhất: Đảng bộ cần tiếp tục xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải định hướng cơ cấu kinh tế của xã trong nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Coi trọng việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, của từng thôn, nhất là lợi thế diện tích đất sản xuất khá lớn, bằng phẳng. Hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa chuyên canh; chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ưu tiên phát triển các loại cây trồng phù hợp với điều kiện của địa phương như lúa nước, sắn, ngô; chuyển đổi một số diện tích sang trồng cây dược liệu, cây gia vị; quan tâm quy hoạch vùng sản xuất rau sạch, rau an toàn. Duy trì và phát triển mô hình chăn nuôi bò có quy mô 100 con, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, xây dựng các mô hình kinh tế mới; xây dựng sản phẩm OCOP theo kế hoạch. Phát triển mạnh các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn, nhất là thành lập được 01 tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp theo kế hoạch đề ra.
Thứ hai: Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Hướng Hiệp phải tiếp tục quan tâm hơn nữa lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen, xa dần các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc. Nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa. Chú trọng phát triển giáo dục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. Tích cực giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội; quan tâm vấn đề dân tộc, quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, không để các đối tượng lợi dụng truyền đạo trái phép vào địa bàn. Giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, nhân dân quan tâm, nhất là quản lý, bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất, thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường...
Thứ ba: Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ động, tăng cường triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tai, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng, chống ma túy, chống xâm hại rừng.
Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, coi trọng chất lượng và đề cao trách nhiệm, Đại hội đã bầu 10 đồng chí và chỉ định một đồng chí vào BCH khoá mới, bầu 21 đồng chí dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phan Xuân Liệu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện được BTV huyện ủy điều động và chỉ định tham gia vào BCH khoá mới, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hướng Hiệp lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tín nhiệm cao của Đại hội.
Tác giả bài viết: Minh Hiển - Văn Tiến
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 702
  • Tháng hiện tại: 24200
  • Tổng lượt truy cập: 3358997