Đảng bộ xã Hướng Hiệp: Nỗ lực, quyết tâm xây dựng quê hương ngày một phát triển

Đăng lúc: Thứ tư - 01/07/2020 08:44 - Người đăng bài viết: tranminhhien
5 năm qua (2015-2020) Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hướng Hiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế- xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn và nâng cao đời sống của người dân. Điều đó tạo đà cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn hơn trong nhiệm kỳ mới.
Đảng bộ xã Hướng Hiệp: Nỗ lực, quyết tâm xây dựng quê hương ngày  một phát triển

Đảng bộ xã Hướng Hiệp: Nỗ lực, quyết tâm xây dựng quê hương ngày một phát triển

Hướng Hiệp hôm nay khoác trên mình chiếc áo mới với những đổi thay rõ nét về  cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Về Hướng Hiệp trong những ngày cuối tháng 6, nhịp sống dần trở lại hối hả hơn. Những con đường bê tông sạch đẹp nhộn nhịp người xe, rợp đỏ bóng cờ. Không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng đại hội đảng bộ xã lan tỏa khắp các xóm thôn, cơ quan, đơn vị. Người dân ai cũng hồ hởi, phấn khởi khi nói về cuộc sống đang đổi thay từng ngày nơi mảnh đất này.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hướng Hiệp tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ là thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất nông – lâm nghiệp, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong sản xuất nông nghiệp phát huy được thế mạnh cây chủ lực của địa phương. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 754,2 ha/năm;  Tổng sản lượng lương thực có hạt là 1.217 tấn/năm; Diện tích trồng rừng bình quân 750 ha/năm.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa nội dung các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Hằng năm Đảng ủy đều ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế trên các lĩnh vực. Do đó, cơ cấu kinh tế của xã được chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều loại giống có năng suất chất lượng cao, được đưa vào canh tác tạo sản phẩm hàng hóa.
Sắn và lúa nước  là 2 loại cây trồng chủ lực trên địa bàn xã. Vì vậy, bà con đã tập trung đầu tư phân bón nên năng suất ngày càng tăng. Hiện nay, xã Hướng Hiệp có hơn 30 ha ruộng nước, tập trung ở 3 thôn Gia Giã, Ruộng, Khe Hà  đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ cho bà con. Diện tích trồng rừng toàn xã khoảng 150 ha/năm; trong đó từ nguồn vốn của các Chương trình dự án, từ nguồn vốn 30a của Chính phủ đầu tư khoảng 80 ha/năm; các diện tích còn lại là người dân tự đầu tư vốn để trồng. Trong những năm qua, công tác trồng rừng được người dân rất hưởng ứng, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu từ trồng rừng.
 Một số mô hình chăn nuôi bò thịt thương phẩm  đã được một số hộ mạnh dạn chuyển sang gia trại, trang trại có quy mô tăng đàn, mô hình chăn bò, nuôi dê theo nhóm hộ ở các thôn Gia Gia, Phú An đã phát triển tốt, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tổng số đàn gia súc bình quân 3.364 con/năm, gia cầm 9.131 con/năm. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng bình quân 108,4 tấn/năm. Với những mô hình trồng trọt chăn nuôi phát triển, phù hợp với thực tiễn nên cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được xây dựng, các mô hình kinh tế phát triển có hiệu quả.  Cuối năm 2019 xã đạt 6/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.  Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 6%, (NQ 5%/năm.  Hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ luôn được củng cố, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hoạt động ngày càng có hiệu quả. 
Xây dựng và phát triển trong điều kiện một xã nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, đời sống người dân chưa được cải thiện nhiều. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Hướng Hiệp  ước đạt 14triệu đồng/ người/ năm. Từ những kết quả bước đầu trong hành trình  giảm nghèo  đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh ở địa phương. Nổi bật là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã Hướng Hiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhiều tiềm năng, thế mạnh về trồng trọt, chăn nuôi được khai thác hiệu quả, tích cực vận động các nguồn lực để giúp người dân, đặc biệt là các hộ dân nghèo, cận nghèo có điều kiện thuận lợi trong xây dựng các mô hình kinh tế. Từ sự quan tâm chăm lo đó, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm.
Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa-xã hội, thể dục thể thao và y tế cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của xã. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng. Tỷ lệ khám chữa bệnh hàng năm đạt 100% so với kế hoạch đề ra. Công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả cao. Công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện các chương dự án, các nguồn vốn đầu tư nhằm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Giáo dục và đào tạo được quan tâm đúng mức. Quy mô trường lớp tiếp tục được duy trì, phát triển hợp lý ở các cấp học, bậc học. Chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành phát động được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác xã hội hóa giáo dục được coi trọng, đẩy mạnh, công tác khuyến học trong các dòng họ, các gia đình được quan tâm. Kết cấu hạ tầng giáo dục được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ xã Hướng Hiệp luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể tại địa phương, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, Đảng bộ xã thường xuyên coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bảo đảm quy trình, chất lượng. Xã đã làm tốt công tác dân vận nhằm giữ vững lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, nhất là ở thôn, đơn vị ít đảng viên , chất lượng đảng viên kết nạp không ngừng được nâng lên. Đến cuối năm 2019 thực hiện theo Đề án sáp nhập, giảm xuống 7 chi bộ thôn bản, Số lượng Chi bộ và đảng viên tăng lên đáng kể, toàn xã có 284 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới được tập trung chỉ đạo, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 50 quân chúng. Mỗi năm bình quân kết nạp được 10 quần chúng.
 Xây dựng và phát triển trong điều kiện 1 xã nghèo, song thành tựu mà Hướng Hiệp  đạt được trong những năm qua là xuất phát từ sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể; ý chí thi đua lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo của nhân dân. Đó là những yếu tố cơ bản tạo nền tảng vững chắc để xã Hướng Hiệp tiếp tục phát huy thành quả có được đồng thời là cơ sở để thị trấn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội cho những năm tiếp theo.
Với sự nỗ lực, quyết tâm trên tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã  Hướng Hiệp trong  hành trình xây dựng và phát triển đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong hành trình phát triển đi lên, nhiệm kỳ tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hướng Hiệp nguyện đoàn kết một lòng, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra,  tiếp bước thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, vững bước trên con đường đổi mới của Đảng, tất cả đều bắt nguồn từ sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân.
Tác giả bài viết: Lâm Phương - Văn Tiến - Quang Duy - Minh Vũ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 728
  • Tháng hiện tại: 24226
  • Tổng lượt truy cập: 3359023