Đảng bộ huyện Đakrông, những dấu ấn qua một nhiệm kỳ

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/08/2020 09:20 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Trong những ngày tới, Đảng bộ huyện Đakrông sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị sâu rộng để toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Đakrông tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục xây dựng quê hương Đakrông ngày càng phát triển. Nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ huyện Đakrông đã nổ lực vượt khó vươn lên để đưa huyện nhà phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo của huyện vùng cao với rất nhiều thành tựu khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.
Ra mắt BCH Đảng bộ huyện Đakrông khóa V nhiệm kỳ 2015-2020

Ra mắt BCH Đảng bộ huyện Đakrông khóa V nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng bào các dân tộc Đakrông đã đoàn kết vượt qua khó khăn, nỗ lực sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mình tạo những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song tốc độ tăng trưởng kinh tế thời gian qua vẫn đạt cao và ổn định. Trên lĩnh vực kinh tế, đã tập trung Phát triển nông - lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển Dịch vụ, thương mại, du lịch và  Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đã tạo nên sức bật cho nền kinh tế của Đakrông. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân 5 năm là 16,02%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (Nghị quyết 16 - 17%), trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 12% (Nghị quyết: 12-13%); Công nghiệp, TTCN, xây dựng tăng 21,45% (Nghị quyết: 17-18%); Thương mại, dịch vụ tăng 14,79% (Nghị quyết: 20-21%). Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người tăng 1,9 lần (Nghị quyết: 2,2 lần). Phong trào xây dựng NTM cũng đã đạt những kết quả quan trọng.
Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện, đã khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tổ chức sản xuất các loại cây trồng, con nuôi có lợi thế, xây dựng các mô hình kinh tế có liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm  và hướng đến xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP: Rượu men lá Ba Nang, Đậu đen xanh lồng, Tinh dầu Hương nhu, Tinh dầu sả, Lạc Ba Lòng, Chuối Lùn Tà Rụt, Dứa Tà Rụt, Dưa hấu Phú Thành, Nếp than Đakrông, Bí Nương Đakrông, Gà Bản Đakrông, Dê Đakrông, Lợn Bản Đakrông... ; đưa các loại giống cây trồng mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp; Huyện đã hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến và tạo ra một số sản phẩm mang tính đặc thù, có thương hiệu và lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Sắn và rừng tràm trở thành 2 loại cây trồng chủ lực giúp người dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng mạnh từ 155,19 tỷ đồng năm 2015 lên 410 tỷ đồng năm 2020. Công nghiệp năng lượng được đầu tư . Hiện nay, trên địa bàn có 7 thủy điện đang hoạt động, công nghiệp khai thác cát, sạn, dăm gỗ rừng trồng hoạt động hiệu quả góp phần tăng nhanh giá trị sản xuất ngành. Các cơ sở sản xuất tăng đáng kể, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Toàn huyện có 100% thôn bản với 98,8% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia, tăng 12,95% so với 2015, vượt kế hoạch đề ra.
Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, Giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô mạng lưới trường, lớp được sắp xếp phù hợp hơn đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường tăng. Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tiếp tục thực hiện và đạt kết quả tốt. Cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy, học được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hoá; hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, phương thức kiểm tra, đánh giá được tăng cường. Chất lượng giáo dục toàn diện được quan tâm; Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Cơ sở vật chất khám, chữa bệnh được đầu tư, nâng cấp đảm bảo phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế được bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác y tế dự phòng, một số bệnh xã hội, dịch sốt rét trên địa bàn huyện được đẩy lùi. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ cao. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; Công tác xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến, việc quản lý; Giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, đã chuyển tải đầy đủ, kịp thời chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Các hoạt động văn nghệ quần chúng được chú trọng và phát triển bề rộng lẫn chiều sâu, tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong đời sống tinh thần của nhân dân. Hoạt động thể dục thể thao có bước phát triển mạnh mẽ, tổ chức thành công nhiều giải đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới hơn 1.000 lao động; Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách người có công; Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 5,54%/năm; Đã thực hiện tốt chính sách về dân tộc và tôn giáo, đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phong trào đại đoàn kết dân tộc.
Đời sống kinh tế, văn hóa của người dân trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi tích cực
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân luôn được quan tâm chú trọng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác an ninh trật tự, đảm bảo ổn định an ninh trên địa bàn và tuyến biên giới; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng nhiều giải pháp căn cơ để đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, dịch Covid-19 trên địa bàn. Hàng năm, huyện đã tổ chức các đoàn cán bộ thăm và làm việc với các huyện Sa Muội (tỉnh Savanakhet, Lào), kịp thời trao đổi thông tin, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Những kết quả nổi bật này đã góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Đakrông ngày càng phát triển.
Để cụ thể hóa các mục tiêu của NQ đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 bằng những giải pháp cụ thể, trong suốt 5 năm qua, Đảng bộ huyện Đakrông thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng ; Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận được quan tâm đúng mức nhằm không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng,  năng lực và hiệu quả điều hành của UBND huyện và các xã. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về  xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt những kết quả quan trọng, có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt, việc xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời, có tác dụng cảnh báo, giáo dục, răn đe góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.
  Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ huyện Đakrông luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các đảng ủy, chi bộ, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể tại địa phương, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, Đảng bộ huyện thường xuyên coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bảo đảm quy trình, chất lượng; làm tốt công tác dân vận nhằm giữ vững lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.  Hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập xã, thôn, trường học, kiêm nhiệm một số chức danh ở cơ quan Đảng, kết nạp 672 đảng viên mới, Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đặc biệt việc xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời, có tác dụng cảnh báo, giáo dục, răn đe góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân.
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt những kết quả quan trọng, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến rõ rệt trong tư tưởng, nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được các cấp khen thưởng; cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ Nhân dân.
Xây dựng và phát triển trong điều kiện 1 huyện nghèo, song thành tựu mà Đakrông  đạt được trong những năm qua là xuất phát từ sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể; ý chí thi đua lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo của nhân dân. Đó là những yếu tố cơ bản tạo nền tảng vững chắc để huyện Đakrông tiếp tục phát huy thành quả có được đồng thời là cơ sở để huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội cho những năm tiếp theo.
Với sự nỗ lực, quyết tâm trên tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  huyện Đakrông trong  hành trình xây dựng và phát triển. Nhiệm kỳ tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đakrông nguyện đoàn kết một lòng, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và của các tổ chức. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI đề ra, vững bước trên con đường đổi mới từ sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân.

Tác giả bài viết: Lâm Phương - Văn Tiến
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 610
  • Tháng hiện tại: 24108
  • Tổng lượt truy cập: 3358905