Đakrông, hai mươi năm một chặng đường

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2016 15:49 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Phát huy tinh thần và truyền thống cách mạng của dân tộc, trong những năm đầu thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đakrông đã ra sức xây dựng huyện nhà, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội; Qua 5 kỳ Đại hội, bằng sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết một lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc anh em, đến nay huyện Đakrông đã thực sự thay da đổi thịt, khoác lên mình một màu áo mới, màu của niềm tin và hy vọng.
Thị trấn Krông Klang, trung tâm - Chính trị - Kinh tế - văn hóa huyện Đakrông hôm nay

Thị trấn Krông Klang, trung tâm - Chính trị - Kinh tế - văn hóa huyện Đakrông hôm nay

Là một huyện miền núi với trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số, từ ngày mới thành lập, huyện Đakrông có xuất phát điểm rất thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn kém phát triển, trình độ dân trí còn hạn chế, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, gắn liền với tập quán phá rừng làm nương rẫy, thu nhập bình quân đầu người còn quá thấp so với bình quân chung cả nước và của tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 70%. Người dân không biết đọc, biết viết chiếm tỷ lệ lớn.
Trước vô vàn những khó khăn từ những ngày mới thành lập huyện, nhưng  Đảng bộ, chính quyền và người dân luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm kiến thiết quê hương.  Sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, được sự đầu tư hỗ trợ về mọi mặt của Trung ương, tỉnh và các Sở, ban ngành, các huyện, thị bạn cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Đakrông đã phát huy tinh thần sáng tạo, độc lập tự chủ, nhanh chóng vượt qua khó khăn, thử thách, khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, thu được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.
Cuộc chiến với đói nghèo là vấn đề cấp thiết nhất xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của toàn Đảng bộ huyện Đakrông. Từ đó, xây dựng nhiều nghị quyết chuyên đề về XĐNG phù hợp với từng vùng. Công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nên có tác động rất lớn đối với công cuộc XĐNG của người dân. Nhiều người dân đã biết vươn lên để thoát nghèo. Ông Hồ Thanh Bân, Nguyên Bí thư huyện ủy huyện Đakrông cho biết: “Mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định, tuy nhiên đời sống của nhân dân đã khác hơn chục lần so với khi thành lập huyện”.
Qua 20 năm huyện Đakrông có hàng ngàn hộ dân đã thoát nghèo bền vững, đặc biệt hơn cả là hàng năm có nhiều hơn gương điển hình làm ăn kinh tế giỏi. Song song với đó là vấn đề  đào tạo nghề cho lao động cũng các cấp chính quyền chú trọng. Số lượng lao động qua đào tạo nghề hàng năm tăng, nguồn kinh phí đào tạo được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, các ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu của người lao động. Người lao động sau khi được đào tạo đều đã phát huy được các kiến thức, kỹ thuật được học áp dụng vào lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng. Hàng năm có 500-600 lao động nông thôn được tham gia các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn như: May công nghiệp, vận hành máy Thuỷ điện, kỹ thuật trồng rau sạch, chăn nuôi thú y, nghề dân dụng… Tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn nghề đến cuối 2015 đạt 30,77%,  trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 22,49%. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề phi nông nghiệp đạt 100%.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, Đakrông đã phát huy tinh thần sáng tạo, độc lập tự chủ, nhanh chóng vượt qua khó khăn, thử thách, khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, thu được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Có được kết quả đó là nhờ vào sự lãnh đạo sâu sát, đầy trách nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở ban nghành cấp tỉnh. Đồng chí Lê Đắc Quỳ -, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng từ 27,5 tỷ đồng năm 1997 lên 272,8 tỷ đồng năm 2010 và năm 2016 ước đạt 652,51 tỷ đồng . Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 0,70 triệu đồng năm vào năm 1997 lên 14,5 triệu đồng vào năm 2015 và năm 2016 ước đạt  15,2 triệu đồng, tăng gấp 21,7 lần so năm 1997. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 70% (chuẩn nghèo cũ) giảm xuống còn 51% theo chuẩn đa chiều. Tình hình sản xuất Nông - lâm - ngư nghiệp những năm sau được ổn định và tăng cao hơn, thành phần cơ cấu kinh tế đa dạng, phù hợp với đặc điểm từng vùng. Thực hiện thâm canh tăng vụ, luân canh cây trồng, đưa giống cây trồng mới, áp dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, năng suất gieo trồng. Diện tích gieo trồng hàng năm liên tục được mở rộng; Năng suất sản lượng các loại cây trồng, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp không ngừng được nâng cao. Năm 1997, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 4.392,5 ha thì đến nay ước đạt 6.988,3 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng từ 2.828 tấn năm 1997 lên khoảng 9.000 tấn năm 2016. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng từ 147,5 tấn năm 2003 lên 873 tấn năm 2016. Công tác trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng đã được quan tâm đầu tư, bình quân mỗi năm trồng được 800 ha rừng tập trung, 20 - 25 vạn cây phân tán. Đến cuối năm 2016 tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 63,5%. Ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao và có bước chuyển biến tích cực về cơ cấu sản xuất, chất lượng sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp năm 2016 ước đạt đạt 88,31 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 45 doanh nghiệp và 850 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, doanh thu bình quân đạt 21,6 triệu đồng/hộ/tháng”.
Mạng lưới Bưu chính - viễn thông được đầu tư mở rộng, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp và cung ứng đầy đủ các dịch vụ thiết thực đáp ứng nhu cầu dân sinh. Cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch được chú trọng đầu tư, trong đó điểm du lịch cộng đồng thôn Klu xã Đakrông đã được đầu tư và chuẩn bị đưa vào khai thác. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội từ chỗ thấp kém, thiếu thốn đến nay đã có tiến bộ vượt bậc, tạo tiền đề cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 1997-2015 đạt khoảng 1.444 tỷ đồng, trung bình mỗi năm đầu tư 72 tỷ đồng. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển đa dạng, rộng khắp trên địa bàn góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Làm tăng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phổ biến pháp luật. Hoạt động phát thanh truyền hình được tăng cường, sóng phát thanh truyền hình được mở rộng tới vùng sâu, vùng xa. Công tác chính sách đối với người có công, gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh được quan tâm. Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ chính sách ưu đãi người có công và thân nhân của họ, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng, có 11/14 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Công tác Dân số-KHHGĐ từng bước đã được các cấp, các ngành quan tâm và thực hiện rộng rãi. Tỷ suất sinh bình quân hàng năm giảm 0,6‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 2,04% năm 2003 xuống còn 1,8% năm 2015. Từ ngày mới thành lập huyện, tỷ lệ người dân không biết đọc, biết viết chiếm rất lớn thì nay ngành giáo dục và đào tạo đã có sự phát triển cả về lượng và chất, quy mô các ngành học, cấp học tiếp tục được mở rộng. Đến nay, toàn huyện có 42 đơn vị giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.

Trẻ em Đakrông trong niềm vui đến trường
Song song với việc phát triển mạng lưới trường lớp, công tác huy động trẻ đến trường cũng được quan tâm duy trì và có xu hướng tăng lên. Đến cuối năm học 2015-2016, 14/14 xã, thị trấn có giáo dục mầm non và tiểu học; 13/14 xã, thị trấn có giáo dục THCS, 14/14 xã đạt chuẩn phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học- chống mù chữ; Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, hạnh kiểm tốt được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh lên lớp cao; số lượng học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp ngày càng nhiều. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang: quân đội, dân quân tự vệ, công an từ huyện đến xã được củng cố tăng cường cả về số lượng và chất lượng; Công tác huấn luyện, diễn tập hàng năm được thực hiện đúng chương trình, kế hoạch; Hoàn thành tốt công tác tuyển quân, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm. Phát hiện và đấu tranh có hiệu quả các hoạt động xâm nhập, hoạt động lợi dụng tôn giáo, khai thác vàng trái phép trên địa bàn... Hoạt động đối ngoại luôn được chú trọng, từ đó đã thu hút được các chương trình dự án đầu tư và hỗ trợ như dự án Giảm nghèo Miền Trung, Chương trình PTNT Quảng Trị, Oxfam Hồng Kông, Plan, Save the Children,Tầm nhìn thế giới... Đặc biệt hiện nay, mô hình kết nghĩa bản bản dọc hai bên biên giới đã và đang phát huy tốt hiệu quả, thông qua mô hình này đã giúp nhân dân hai bản tăng cường mối đoàn kết, phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau trong lúc hoạn nạn. Bà Ly Kiều Vân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cho biết “ Bên cạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì xây dựng và phát triển Đảng làm nhiệm vụ then chốt. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Đakrông đã thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng các cấp. Nếu như hai mươi năm về trước toàn huyện chỉ có 27 tổ chức cơ sở đảng với 558 đảng viên thì đến nay, toàn huyện có 35 tổ chức cơ sở đảng với 2.333 đảng viên. Đặc biệt đã xóa bản trắng không có đảng viên. Công tác phát triển đảng thường xuyên được chú trọng, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng theo Nghị quyết đề  ra. Chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày một nâng cao”.
Một chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đakrông đã không gặp ít những khó khăn, thách thức. Nhưng bằng sự đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động nên Đakrông đã gặt hái những kết quả quan trọng. Từ những kết quả đó Huyện Đakrông vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu huân chương lao động hạng 3 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát huy truyền thống quý báu đó, thế hệ hôm nay đang tiếp tục ra sức để thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng quê hương ngày một đổi mới. Dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng bằng niềm tin và sức mạnh của khối đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực của toàn dân, tin tưởng rằng Đakrông sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc XĐGN. Đakrông hôm nay đã khoác lên mình một màu áo mới; những con đường làng rộng mở thênh thang, trẻ em đi học, trường lớp khang trang. Những ngôi nhà sàn thơm nồng mùi lúa mới. Nhân dân các dân tộc Đakrông một lòng đi theo Đảng, với một tinh thần lạc quan cùng sự tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn nơi núi rừng Trường Sơn hùng vỹ.
Tác giả bài viết: Minh Sáu - Văn Tiến - Minh Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 966
  • Tháng hiện tại: 14023
  • Tổng lượt truy cập: 3348820