Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: Thứ tư - 19/08/2020 10:17 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Trong 2 ngày 17 và 18/8/2020, Đảng bộ huyện Đakrông long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía tỉnh có các đồng chí: Lê Quang Tùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía huyện Đakrông có đồng chí Nguyễn Trí Tuân - TUV - Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Đakrông qua các thời kỳ cùng 238 đại biểu đại diện cho 2.456 Đảng viên của Đảng bộ huyện dự Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước Đại hội
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông khóa V trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đakrông đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế có bước phát triển, sản xuất nông, lâm nghiệp đã phát huy lợi thế địa phương. Hoạt động công nghiệp, xây dựng tăng trưởng mạnh, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng. Thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân, tiềm năng về du lịch bước đầu được đầu tư, khai thác. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện đáng kể. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm là 16,02%; tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn 34,57% (bình quân giảm 5,56%/năm). Công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại thực hiện có hiệu quả. Chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng được gìn giữ và phát huy. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; ý thức, trách nhiệm, trình độ của đội ngũ cán bộ được nâng lên. Dân chủ xã hội được phát huy, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố.
Đồng chí Nguyễn Trí Tuân phát biểu khai mạc Đại hội
Đại hội cũng dành thời gian thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 . Theo đó, Đảng bộ huyện Đakrông xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, khát vọng vươn lên của người dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp năng lượng, chế biến nông, lâm sản; tăng cường khuyến khích đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển thương mại, dịch vụ. Thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Giữ vững quốc phòng- an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội
Biểu dương ghi nhận, những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Đakrông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đakrông đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh và tạo được những tiền đề rất cơ bản, quan trọng cho huyện Đakrông phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới. Cơ bản đồng tình với những phương hướng, mục tiêu và giải pháp mà Đảng bộ huyện Đakrông đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian tới huyện Đakrông cần đánh giá một cách khoa học, bài bản, sát thực tiềm năng, lợi thế của mình để tìm giải pháp phát triển kinh tế hiệu quả, xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững. Trong đó, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, phát huy hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp hiện có, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi và phát triển hợp lý diện tích trồng cây lâm nghiệp lâu năm, cây dược liệu gắn với liên kết chế biến bao tiêu sản phẩm. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là đầu tư vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với Chương trình OCOP "Mỗi xã một sản phẩm”. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gia trai, trang trại, nhất là nuôi, trồng các cây, con đặc sản, đặc hữu có giá trị hàng hóa cao mà thời gian qua huyện đã triển khai hiệu quả, quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm vừa tạo việc làm, tận dụng lao động nhàn rỗi vừa bảo tồn, phát huy văn hóa của đồng bào. Đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế dịch vụ, thương mại biên giới, phát triển thị trường bán lẻ, chợ cụm xã để phục vụ thuận lợi nhu cầu của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng nhất là giao thông, điện lưới, nước sạch phục vụ tốt hơn đời sống của nhân dân. Chú trọng khai thác tiềm năng trong phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Cùng với đó, chăm lo giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo; huy động các nguồn lực xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ tốt việc dạy và học.

Đồng chí Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. Quan tâm đầu tu xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong huyện. Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, lễ hội văn hóa độc đáo của các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tệ nạn ma túy đang có chiều huớng gia tăng trên địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là ở cơ sở để đảm đương được nhiệm vụ dẫn dắt, định hướng, giúp đỡ nhân dân. Quan tâm xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công tác tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết của Đảng. Tăng cường kiểm tra, bám cơ sở để gải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Trong điều kiện làm việc còn khó khăn, nhiều cán bộ ở miền xuôi lên công tác còn gặp những khó khăn nhất định về giao tiếp, phong tục, tập quán với đồng bào, một bộ phận nhân dân còn có tư tưởng trong chờ, ngại vươn lên, do vậy mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong các tổ chức của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải có tinh thần vượt khó, trăn trở, dám nghĩ, dám làm, tận tâm phục vụ, tận tụy cống hiến, lan tỏa tinh thần, ý chí, khát vọng vươn lên trong toàn Đảng bộ và nhân dân để đưa Đakrông sớm thoát khỏi huyện nghèo, phát triển bền vững.Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban kiểm phiếu kiểm đếm số lượng phiếu thu vào/phát ra tại Đại hội
Cũng trong chương trình đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 34 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 ủy viên; cũng tại hội nghị lần thứ nhất ,Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định  đồng chí Thái Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Trí Tuân được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đakrông nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng tặng hoa BCH Đảng bộ huyện Đakrông khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy tặng hoa các đồng chí không tham gia BCH khóa mới

Các đại biểu chào cờ, bế mạc Đại hội
Tác giả bài viết: Minh Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 26
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 1873
  • Tháng hiện tại: 79693
  • Tổng lượt truy cập: 3526042