Đại hội Đảng bộ xã A Vao lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: Thứ năm - 11/06/2020 15:59 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Trong thời gian hai ngày (09 - 10/6/2020), Đảng bộ xã A Vao tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hồ Văn Dương, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Trần Văn Việt, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng ,Văn phòng Huyện ủy. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu thời kỳ phát triển mới của Đảng bộ và Nhân dân xã A Vao.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã A Vao khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã A Vao khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong điều kiện của một xã biên giới, vùng xa, đặc biệt khó khăn, nhưng Đảng bộ xã A Vao đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, củng cố khối đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và của từng người dân trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Kinh tế có bước phát triển và tạo được một số điểm nhấn quan trọng, nhất là đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung vào một số loại cây chủ lực phù hợp với điều kiện của địa phương như chuối, ngô, sắn; tích cực đưa một số diện tích đất bỏ hoang, diện tích lúa rẫy năng suất thấp sang trồng cây nông nghiệp ngắn ngày; xây dựng mô hình chuối lùn bản địa ở thôn Ra Ró và Tân Đi 3, xác định đây là sản phẩm OCOP của xã trong nhiệm kỳ tới; xây dựng được 02 mô hình nuôi dê ở thôn Pa Lin và Tân đi 3... Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn chuyển biến so với trước. Là địa bàn vùng khó nhưng thu trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 160% kế hoạch. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm đạt 6,31%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã chỉ đạo duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; tỷ lệ huy động các cấp học đều đạt 100%. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn được cải thiện,... Tuy là một trong những xã khó khăn nhất của huyện nhưng cấp ủy, chính quyền xã A Vao đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới, bước đầu đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và người dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Chính sách xã hội, an sinh xã hội, chính sách dân tộc được Đảng bộ chăm lo... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội; xã đã thành lập được 02 mô hình thôn không có tội phạm về ma túy; A Vao không còn là điểm nóng về khai thác vàng trái phép như trước; 6/6 thôn đã ký cam kết giữ gìn an ninh trật tự và không tham gia khai thác, vận chuyển, tiếp tay cho các đối tượng khai thác vàng trái phép. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn Đảng bộ luôn giữ vững đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, hiện nay, 100% cán bộ xã đã đạt chuẩn theo quy định, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến so với thời điểm cách đây 5 năm nhưng kinh tế A Vao phát triển còn chậm, chưa bền vững; sản xuất nông nghiệp còn theo lối truyền thống, chưa tạo ra được sản phẩm hàng hóa, năng suất, sản lượng, chất lượng một số loại cây trồng còn thấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều yếu tố gây mất ổn định, nhất là tình hình thanh niên sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng. Vai trò hạt nhân chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ có mặt còn hạn chế. Hiệu lực, liệu quả điều hành của chính quyền ở một số lĩnh vực chưa cao; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên một số mặt chưa được phát huy đầy đủ.
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã A Vao lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025), Đảng bộ xã A Vao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Xác định rõ cơ cấu kinh tế của xã, trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; Phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân để xây dựng xã nông thôn mới.
Tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ động, tăng cường triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tai, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng, chống ma túy, chống xâm hại rừng, khai thác vàng trái phép. Tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, xây dựng xã an toàn về an ninh trật tự. Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn giữ vững an ninh biên giới, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với xã tiếp giáp của nước bạn Lào. Nắm chắc tình hình tư tưởng của Nhân dân, kịp thời đấu tranh với những âm mưu, hành động gây chia rẽ dân tộc, nội bộ Nhân dân, nội bộ Đảng. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự, không để xảy ra bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, các Chi bộ, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí cấp ủy viên, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trước Nhân dân. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, tinh thông nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của địa phương. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát triển kinh tế - xã
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ xã A Vao lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hồ Thị Tâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã A Vao, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 1336
  • Tháng hiện tại: 12016
  • Tổng lượt truy cập: 3346813