Chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Krông Klang

Đăng lúc: Thứ tư - 06/05/2020 09:15 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Krông Klang đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn vươn lên đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng về mọi mặt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần thúc đẩy nhanh các ngành nghề phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thị trấn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Thị trấn Krông Klang hôm nay

Thị trấn Krông Klang hôm nay

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn đã có nhiều giải pháp cụ thể, nêu cao quyết tâm chính trị, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, dịch vụ, thương mại tổng hợp, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,9% đạt 245% (NQ20%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 21 triệu đồng/ người/ năm (NQ từ 21-23 triệu). Tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thị trấn phát triển một cách toàn diện, khai thác được tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất nông nghiệp. Các loại cây trồng phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch đa dạng, đúng hướng, phù hợp tình hình sản xuất, phong tục tập quán, đời sống nhân dân. Đối với một số diện tích như lúa nước, các loại rau màu khá ổn định; 15ha cao su được trồng từ năm 2013 đến nay chuẩn bị thu hoạch; Nhiều mô hình sinh kế, phát triển bền vững được xây dựng. Diện tích gieo trồng cây hằng năm ổn định, khoảng 345ha, đạt 98,5% so với Nghị quyết đề ra (350ha). Năng suất, sản lượng các loại cây trồng đạt khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 405,2 tấn, đạt 135,1% so với Nghị quyết (300ha).
Chăn nuôi phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển và tăng dần qua các năm , trọng lượng thịt hơi xuất chuồng bình quân đạt 72,3 tấn; đạt 103,2% so với NQ (70 tấn). Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được quan tâm, bình quân hằng năm trồng mới 37,3ha, đạt 149,2% so với Nghị quyết (25ha). CN-TTCN tiếp tục phát triển, đến nay trên địa bàn thị trấn có 352 cơ sở sản xuất TTCN, thương mại dịch vụ cá thể với khoảng 400 lao động tham gia, tăng 37 cơ sở so với năm 2015. Sản phẩm chủ yếu: khai thác cát sạn, xay xát các loại hàng nông sản, giết mổ gia súc, chế biến mộc dân dụng, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, ăn uống giải khát… Cơ sở hạ tầng thị trấn ngày càng được phát triển hoàn thiện. Đến nay, các tuyến đường chính, trung tâm thị trấn và huyện đã được nâng cấp và nhựa hóa; các tuyến đường nhánh các khóm đã được bê tông hóa, rất thuận lợi việc đi lại nhân dân. Công tác phổ cập giáo dục được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Đến nay thị trấn đã hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học và đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Huy động trong độ tuổi đến trường hàng năm ở các bậc học đạt 95-98%.
Thông qua các hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Người dân tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động về xây dựng thôn, khóm văn hóa; xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa…Đồng bào tự giác xóa bỏ dần các phong tục tập quán lạc hậu trong sinh hoạt, trong cưới hỏi, ma chay…Đến nay đã có 5/5 khóm được công nhận đơn vị văn hóa, 03 đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa xuất sắc, 85% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Phong trào thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng.Tỷ lệ khám chữa bệnh hàng năm đạt 100%; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ được quan tâm triễn khai thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả cao. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 85%; tỷ lệ sinh con thứ 3 hàng năm giảm 5%; Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo cân nặng bình quân giảm 3%/năm …và được công nhận là đơn vị đạt chuẫn quốc gia về y tế. Công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm cho 70-75 lao động, trong năm 2015-2020 có 34 lao động xuất khẩu tại Hàn quốc, Nhật Bản và các nước châu âu. Thực hiện các chính sách đào tạo đặc thù cho đội ngũ cán bộ, trong 5 năm qua Đảng ủy và Chính quyền thị trấn đã tạo điều kiện cho 10 cán bộ công chức theo học các lớp đại học , 01 đồng chí tham gia lớp cao đăng quân sự địa phương, 09 đồng chí đào tạo trung cấp chính trị, 01 đồng chí tham gia lớp cao cấp chính trị. Các chính sách xã hội đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã tạo ra nguồn lực, động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. 
Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Từ năm 2015-2016 có 88,9% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 11,1% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2017 có 66,7 % chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 33,3% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2018-2019 có 20% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém (Nghị quyết có 80% chi bộ trực thuộc đạt TSVM; không có chi bộ yếu kém). Từ năm 2015 đến 2018 Đảng bộ thị trấn được xếp loại trong sạch vững mạnh, năm 2019 được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm có 90-93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 12-17% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Nghị quyết hàng năm phấn đấu 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 36 đảng viên, đạt 72% . Đến nay có 95,34% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định (Nghị quyết phấn đấu đến 2020 có 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định).
Bên cạnh những thành tựu, cũng phải thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế những chỉ tiêu không đạt như: Thu nhập bình quân đầu người mặc dù tăng lên đáng kể, tuy nhiên vẫn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Tình trạng tranh chấp đất đai, xây dựng nhà lấn chiến hành lang an toàn đường bộ, tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra. Việc huy động nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài đang còn thấp, nguồn thu ngân sách trên địa bàn thiếu ổn định.Cơ sở vật chất trang thiết bị y tế còn thiếu. Nguồn lực lao động, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn, trình độ lao động qua đào tạo còn thấp nên khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Việc phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh chưa đi vào chiều sâu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, nhận thức của một số người dân chưa đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ công dân và việc chấp hành Pháp luật. Việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở các chi bộ còn chậm; công tác nắm bắt tư tưởng, chính trị, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xử lý thông tin, định hướng dư luận còn thiếu kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tuy đã được quan tâm nhưng chưa có chiều sâu; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Một số chi bộ chưa chủ động đề ra chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhất là việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Công tác phát triển đảng viên mới còn khó khăn Nghị quyết phấn đấu hàng năm kết nạp 10 -12 đảng viên mới, tuy nhiên trong nhiệm kỳ chỉ kết nạp được 36 đảng viên.
Với mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vũng mạnh; Phát huy truyền thống đoàn kết; giữ vững quốc phòng an ninh; xây dựng thị trấn Krông Klang ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện. Đảng bộ thị trấn xác định mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mang tính bền vững, tập trung chỉ đạo phát triển với đa dạng loại hình kinh tế; lựa chọn cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Tăng cường phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại, quan tâm xây dựng các mô hình kinh tế chăn nuôi kết hợp trồng rừng, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn phát triển kinh tế; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Chương trình hành động bám sát vào Nghị quyết để lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nhất là hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.
Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng - Lâm Phương - Văn Tiến
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 5948
  • Tháng hiện tại: 46698
  • Tổng lượt truy cập: 4816146