89 năm Công đoàn Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang của phong trào công nhân Việt Nam

Đăng lúc: Thứ ba - 24/07/2018 09:31 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Cách đây 89 năm, ngày 28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặc quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Đakrông lần thứ V năm 2018 - 2023

Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Đakrông lần thứ V năm 2018 - 2023

Trải quan 89 năm thành lập, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
          Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, Người đặt cơ sở lý luận cho Công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt động của Công Hội, đào tạo hàng loạt cán bộ ưu tú trong tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội mà nòng cốt là Cộng Sản Đoàn, Người cũng đề ra việc “vô sản hóa” – đi vào các xí nghiệp hầm mỏ, đồn điền để vận động giáo dục công nhân và tổ chức Công Hội. Cuối năm 1928, đầu năm 1929, nhiều tổ chức Công Hội đỏ được thành lập ở các xí nghiệp và phát triển, dần dần được thống nhất thành tổng Công Hội đỏ cấp tỉnh, thành phố.
          Ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Đại hội thành lập tổng Công Hội đỏ miền Bắc đã khai mạc. Đại hội thông qua các nhiệm vụ đấu tranh và điều lệ tóm tắt, quyết định ra tờ báo Lao động và tạp chí Công Hội Đỏ, bầu ban chấp hành.
          Tiếp đó, các tổng Công Hội đỏ ở miền Trung, miền Nam, được thành lập. Từ năm 1930, tổng Công Hội đỏ đã được hoạt động khắp cả nước. Trải qua các thời kì cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công Đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn: Công Hội đỏ (1929-1935); Nghiệp đoàn Ái hữu (1935 - 1939); Hội Công nhân Phản đế (1939 - 1941); Công nhân cứu quốc (1941-1945); Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1946-1961); Tổng Công Đoàn Việt Nam (1961-1988); Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1961 đến nay).
          Bộ chính trị Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, ngày họp đại hội thành lập tổng Công Hội đỏ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam, làm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam. Đại hội đại biểu Công Đoàn toàn quốc lần V (tháng 11/1983) họp tại thủ đô Hà Nội đã nhất trí thông qua nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
          Theo quy luật tất yếu của lịch sử, các tổ chức Công hội sơ khai ra đời; đặc biệt là tổ chức Công Hội đỏ do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng (sau này là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) sáng lập đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ 20; tạo một bước ngoặt to lớn trong phong trào lịch sử đấu tranh của công nhân, đó là chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác, đã có những đóng góp quan trọng vào phong trào đấu tranh của công nhân thế giới. Bằng con đường "Vô sản hóa", nhiều tổ chức Công Hội Đỏ được thành lập ở các xí nghiệp và phát triển, dần dần được thống nhất thành Tổng Công hội Đỏ cấp tỉnh, thành phố...
          Sự ra đời của Công đoàn cách mạng Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lênin đó là "Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công Đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công Đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác".
          Trong 89 năm qua, tổ chức Công Đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đã vận động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động dưới ngon cờ cách mạng do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tổ chức và vận động công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
          Cùng với giai cấp công nhân Việt Nam, Công đoàn Tỉnh Quảng Trị, Công đoàn huyện Đakrông đã nối tiếp và và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, cùng đồng bào cả nước góp phần rất to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Từ năm 1997 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ huyện Đakrông, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động huyện đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công nhân, viên chức, lao động huyện đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển huyện Đakrông. Những phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo vệ sinh lao động”, " Giỏi việc nước đảm việc nhà ", “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” ... là những phong trào thi đua được CNVC-LĐ đồng tình hưởng ứng, thực hiện sôi nổi, rộng khắp.
Với ý nghĩa nhân văn cao cả, phong trào xây dựng Mái ấm Công đoàn; vì CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, thực sự đã nhân lên niềm tin, hy vọng cho các CNVC-LĐ khó khăn trên địa bàn huyện. Cùng với sự triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp Công đoàn trong huyện quan tâm chỉ đạo.
Thực hiện “Tháng Công nhân” và kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương đã có các hoạt động thiết thực, như Chương trình đồng hàng cùng Người lao động, cùng Công nhân lao động vượt khó, Tết sum vầy…. được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.  Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều những gương điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ.
          Đại hội Công đoàn huyện Đakrông lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa thành công tốt đẹp đã kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, định hướng cho công tác công đoàn và phong trào CNVC-LĐ trong 5 năm tới với các Chương trình, nội dung trọng tâm, để tập trung thực hiện trong thời gian tới theo khẩu hiệu hành động “ Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” .
Hơn lúc nào hết, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và Tổ Chức Công Đoàn các cấp huyện Đakrông cần học tập sâu sắc những bài học phát huy vai trò tiên phong của giai cấp mình trong tình hình mới. Vai trò đó đang đòi hỏi đội ngũ công nhân, viên chức, lao động phải kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và trí tuệ khoa học, đoàn kết, góp phần tích cực vào việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh.
          Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Đakrông, tổ chức Công đoàn các cấp trong huyện khắc phục vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, giữ vai trò quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của của huyện nhà, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Ái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 9
  • Tháng hiện tại: 89685
  • Tổng lượt truy cập: 3536034