Xã Ba Lòng: Mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/02/2021 09:32 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Ba Lòng định hướng mục tiêu tổng quát là: “Phát huy tối đa các thế mạnh, tiềm năng và nội lực, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực đưa xã Ba Lòng giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
Nông dân xã Ba Lòng đẩy nhanh tiến độ cải tạo ruộng đất sản xuất vụ Đông - Xuân

Nông dân xã Ba Lòng đẩy nhanh tiến độ cải tạo ruộng đất sản xuất vụ Đông - Xuân

     Để thể chế hóa mục tiêu này, Đảng bộ xã Ba Lòng xác định các chỉ tiêu trọng tâm cho suốt cả nhiệm kỳ, trong đó xác định việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Để lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã Ba Lòng cũng đã xác định mục tiêu chủ yếu là phải giúp người dân tiếp cận và ứng dụng được tiến bộ khoa học trong sản xuất.
      Đảng bộ xã Ba Lòng hiện có 159 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc, trong đó có 06 chi bộ thôn. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Ba Lòng đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo từng cụm địa bàn, phân công từng đồng chí đảng ủy viên đảm nhiệm mỗi phần việc. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, Đảng bộ xã xác định những công trình trọng tâm, trọng điểm, dễ làm trước, khó làm sau, huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia. Đồng thời, vận động nhân dân tham gia hiến đất, tài sản, đầu tư công sức để xây dựng mới, mở rộng các tuyến đường nông thôn theo quy hoạch. Hàng năm Đảng bộ đặc biệt chú trọng đến công tác đào đạo nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh . Đồng thời, chỉ đạo UBND xã và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất phát triển phù hợp với lợi thế của địa phương, gắn nông nghiệp với phát triển thương mại dịch vụ theo hướng sản xuất hàng hóa.
     Hiện nay xã Ba Lòng có 32 cơ sở sản xuất TTCN cá thể với khoảng 107 lao động tham gia, sản phẩm chủ yếu là xay xát các loại mặt hàng nông sản, giết mổ gia súc, chế biến mộc, sản xuất vật liệu xây dựng. Nhìn chung các cơ sở hoạt động có hiệu quả đem lại thu nhập cải thiện đời sống cho nhân dân cho nhân dân. Ngành thương mại - dịch vụ đã có bước phát triển, hàng hoá dịch vụ phần nào đáp ứng được nhu cầu của người dân, mạng lưới bán lẽ được phát triển rộng rãi. Hiện trên địa bàn xã có 01 doanh nghiệp và 120 hộ kinh doanh nhỏ lẽ. Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, phục vụ tốt hơn đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân . Với sự nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở xã Ba Lòng đã có sự thay đổi rõ nét. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã từng bước được đầu tư xây dựng; Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã có 62/893 hộ; Công tác chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công. Thực hiện đảm bảo kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, toàn diện; năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Công tác dân vận có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền; phong trào thi đua “Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng, phát huy sức mạnh quần chúng Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của xã.
     Nhiệm kỳ 2020-2025, xã tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm; có kế hoạch rà soát, sắp xếp danh mục đầu tư, thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp để xây dựng thành công Chương trình nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư xây dựng và sau đầu tư trên địa bàn.  Tiếp tục đầu tư, xây dựng, duy tu sửa chữa và khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu cho diện tích đất sản xuất góp phần tăng năng suất, xoá đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, xã  tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện,tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các vi phạm về an ninh, chính trị; trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan  trên địa bàn xã; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ giao tiếp ứng xử phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ. Ngoài ra, xã  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trong đó, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực, sâu rộng trên các lĩnh vực.
       Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc và xây dựng nông thôn mới phải gắn trực tiếp với lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân, từ đó Ban Chấp hành Đảng bộ đến từng đảng viên thường xuyên gương mẫu, xây dựng đảng bộ và các chi bộ  trong sạch vững mạnh; các nghị quyết phải sát đúng với nhu cầu của người dân, mọi việc phải do nhân dân làm chủ, dân bàn bạc thực hiện. Từ đó, từng cán bộ đảng viên thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân để Nghị quyết đi vào đời sống nhân dân. Theo ông Phan Văn Lộc, Phó  Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, bằng sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của người dân, đến nay xã đã hoàn thành  12 tiêu chí xây dựng NTM . Để giữ được và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn hệ thống chính trị chung tay góp sức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy những kết quả đạt được. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ba Lòng tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa con người vùng Chiến khu, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ba Lòng lần thứ XI, đề ra.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4886
  • Tháng hiện tại: 164908
  • Tổng lượt truy cập: 4747277