Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo

Đăng lúc: Thứ năm - 25/02/2021 17:34 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Thực hiện Quyết định 1956 ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020” (viết tắt là Đề án 1956), đến nay, chất lượng LĐNT trên địa bàn huyện đã có bước cải thiện đáng kể. Công tác đào tạo nghề cho LĐNT đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy năng suất lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
Đạo tạo nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ cho các học viên tại Đakrông

Đạo tạo nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ cho các học viên tại Đakrông

Đề án 1956 được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2010. Khi đó, huyện Đakrông  có trên 80% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp, chủ yếu sản xuất nông nghiệp dựa trên kinh nghiệm truyền thống.
Sau 10 năm (2010-2020), Tổng số lao động qua đào tạo, tập huấn nghề ước đến cuối năm 2020 trên địa bàn huyện có khoảng 10.579 người, chiếm tỷ lệ 43,33% dân số trong độ tuổi lao động tăng 19,33% so với năm 2010 (24%). Trong đó số lao động qua đào tạo nghề 6.531 chiếm tỷ lệ 27,7%, tăng 14,5% so với năm 2010 (13,2%).  Số lao động qua đào tạo, tập huấn nghề giai đoạn (2010-2020) có 7.333 người, trong đó số lao động được đào tạo nghề 3.626 người, nghề nông nghiệp có 2.737 lao động, nghề phi nông nghiệp có 889 lao động. Hàng năm tạo và giải quyết việc làm mới trên 800 lao động, XKLĐ các nước trên 30 người.  
Về phạm vi đào tạo, huyện Đakrông sẽ ưu tiên các ngành nghề gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; các ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; mở các lớp dạy nghề gắn với mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn; chú trọng các loại hình ngành, nghề mà các địa phương có tiềm năng, lợi thế, có sẵn nguyên liệu, dễ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Sau khi học nghề một số lao động đã tự tìm kiếm việc làm, nhiều lao động đã biết vận dụng kiến thức, kỷ năng mới vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Một số bộ phận sau học nghề biết tận dụng thời gian nông nhàn nhận gia công, sản xuất cho các doanh nghiệp; nhiều nơi đã xây dựng mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, có khả năng nhân rộng như : Mô hình làm chổi đót ở xã Đakrông; mô hình thợ nề ở Tà Rụt; mô hình trông rau, chăn nuôi lợn ở xã Mò ó; mô hình kỷ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn; mô hình kỷ thuật nuôi giun quế; mô hình làm hương tại hội người mù… Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết số 47/2017/NQ - HĐND của HĐND huyện Đakrông cũng đã đưa ra nhiều giải pháp như đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động; tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện; đẩy mạnh việc phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp, các ngành; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/ TU, ngày 17/8/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tuyên truyền vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; quảng bá, giới thiệu những mô hình hay, những gương điển hình lập nghiệp, giải quyết việc làm mới sau khi học nghề để nhân rộng trên địa bàn huyện;  biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; phát triển, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo nghề; đổi mới, phát triển chương trình, giáo trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề cho lao động; có chính sách hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động; phát triển và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề thí điểm có hiệu quả trong thực tế; bổ sung thêm một số mô hình mới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp trong đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động sau khi học nghề; nâng cao chất lượng đào tạo nghề phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động; Ban Chỉ đạo 1956 huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các địa phương cũng như việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở đào tạo nghề với các nội dung như quy trình mở lớp, thực hiện nội dung chương trình, sử dụng kinh phí và việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người học nghề, công tác giải quyết việc làm sau đào tạo của người học; các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại thực trạng việc làm và thu nhập của lao động sau khi học nghề để đánh giá việc thực hiện (định kỳ hàng quý, hàng năm tổng hợp, kịp thời báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện về Ban Chỉ đạo 1956 huyện); tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể, các chương trình, dự án để việc đầu tư nguồn lực gắn với công tác đào tạo nghề một cách có hiệu quả; UBMTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, hội viên của mình tích cực tham gia các lớp học nghề (tổ chức tư vấn, định hướng về dạy nghề, học nghề gắn với tạo việc làm, tham gia vào công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch)…và nhiều giải pháp hữu hiệu khác. góp phần thực hiện có hiệu quả công tác XĐGN và công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hiện nay , toàn huyện có 3.533 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 33,75%, đến cuối năm 2020 số hộ nghèo toàn huyện giảm còn 3.005 hộ tương ứng với 27,89% ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,54%/năm, giải quyết và tạo việc làm mới bình quân cho 1.027 lao động /năm.
Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đakrông, đặc biệt  Đề án 1956 đã mở ra một cơ hội mới cho người lao động  được tiếp cận các chương trình  đào tạo nghề. Nhiều thành phần lao động lâu nay chỉ biết bám ruộng đồng hoặc những người chưa có việc làm ổn định đã hăng hái tham gia học nghề và đây là cơ hội để người lao động rèn luyện kỷ năng, trang bị cho mình một kiến thức, một nghề thực thụ, tìm kiếm việc làm tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. góp phần thực hiện có hiệu quả công tác XĐGN và công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đây là minh chứng xác thực, khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4065
  • Tháng hiện tại: 101035
  • Tổng lượt truy cập: 4513060