Người dân xã Ba Lòng ra quân thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đakrông với phong trào xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã đặc biệt chú trọng việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Mặt trận, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, luôn giữ vai trò then chốt trong tập hợp, vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở cấp cơ sở mà mục tiêu then chốt là thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định và từng bước phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Đăng lúc: 22-11-2019 02:55:06 PM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn

Ngăn chặn dịch lỡ mồm lông móng không bùng phát trên diện rộng

Theo báo cáo của UBND huyện: Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 08/11/2019 dịch lỡ mồm lông móng (LMLM) đã xảy ra trên địa bàn 3 xã Mò Ó, Hướng Hiệp và Thị trấn Krông Klang với tổng số 576 con trâu, bò mắc bệnh (448 con trâu, 128 con bò) của 195 hộ dân; số gia súc bị bệnh chết 57 con.

Đăng lúc: 13-11-2019 10:30:56 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Một buổi tuần tra tại khu rừng đặc dụng trên địa bàn quản lý

Đakrông: Tổ chốt chặn và tuần tra rừng làm tốt vai trò bảo vệ rừng

Huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị là một huyện có diện tích rừng lớn nhất tỉnh Quảng Trị với 80.404,13 ha, trong đó: Rừng đặc dụng có diện tích 36.864,03 ha, rừng phòng hộ 15.997,40 ha, rừng sản xuất 27.175,32 ha. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông (BQL) hiện đang đuợc giao quản lý 02 khu bảo tồn với tổng diện tích 42.918,5ha bao gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Đakrông (37.681,1 ha) và Khu BTTN đường Hồ Chí Minh huyền thoại (5.237,4ha).

Đăng lúc: 08-11-2019 09:19:54 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Hội Nông dân huyện Đakrông phát động ngày thứ 7 tình nguyện tại Xã Triệu Nguyên

Hội nông dân huyện Đakrông tích cực thực hiện phong trào "chung tay xây dựng NTM"

Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thực sự đã trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng đến tất cả các cấp, ngành, đoàn thể xã hội, thôn bản, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đăng lúc: 08-11-2019 08:48:34 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Trường học trên địa bàn huyện Đakrông ngày càng khang trang

Tổng nguồn lực xây dựng NTM huyện Đakrông giai đoạn 2010- 2019 hơn 1.200 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đakrông ước thực hiện hơn 1.200 tỉ đồng, bao gồm: vốn nông thôn mới gần 100 tỉ đồng; vốn lồng ghép hơn 1.100 tỉ đồng được chia làm 2 giai đoạn.

Đăng lúc: 08-11-2019 08:46:26 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn

Đakrông 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chủ trương lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp nông thôn, khởi nguồn từ nghị quyết 26- NQ/TW của hội nghị lần thứ bảy, BCH TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Xây dựng NTM thực sự trở thành một phong trào lan tỏa đến từng thôn bản, từng người dân và nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM, từ đó tạo ra phong trào tự nguyện đóng góp sức người, sức của để thực hiện các tiêu chí. Đây chính là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tạo ra sự tiến bộ, công bằng xã hội giảm sự chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn.

Đăng lúc: 06-11-2019 09:51:26 PM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn

Tập trung các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững

Xác định phát triển chăn nuôi sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo của huyện, thời gian qua huyện Đakrông đã tập trung nhiều giải pháp để đầu tư phát triển chăn nuôi và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đăng lúc: 02-11-2019 06:23:29 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Hiệu quả bước đầu của mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học ở huyện Đakrông

Hiệu quả bước đầu của mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học ở huyện Đakrông

Những năm qua việc áp dụng các mô hình chăn nuôi để giúp người dân trong công tác XĐGN luôn được huyện Đakrông quan tâm. Và mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học đang được người dân thực hiện có hiệu quả tại xã Ba Lòng.

Đăng lúc: 02-11-2019 06:07:13 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Hội nông dân huyện sơ kết mô hình "Hũ gạo tình thương nông dân" làm điểm tại xã Hướng Hiệp.

Hội nông dân huyện sơ kết mô hình "Hũ gạo tình thương nông dân" làm điểm tại xã Hướng Hiệp.

Thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2019. và sơ kết 6 tháng tổ chức thực hiện mô hình "Hủ gạo tình thương nông dân", chiều ngày 23/10/2019 Hội nông dân huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình "Hũ gạo tình thương nông dân" làm điểm tại xã Hướng Hiệp.

Đăng lúc: 24-10-2019 04:41:28 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn

Xã Mò Ó tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch lỡ mồm long móng trên đàn gia súc

Theo báo cáo của thú y xã Mò Ó, Khuyến nông viên các thôn, từ ngày 18- 19/10/2019 các hộ chăn nuôi trâu bò trên địa bàn xã xuất hiện tình trạng trâu, bò có triệu chứng bỏ ăn, sốt, chảy nước mắt, nước mũi, các khớp chân sưng to, đi lại tương đối khó khăn,... Đặc biệt, các triệu chứng trên xuất hiện trên đàn bò 6/15 con được Tập đoàn Viễn thông Quân đội hỗ trợ năm 2019 và các hộ lân cận xung quanh. Hiện tại toàn bộ bò do tập đoàn Viễn thông quân đội hỗ trợ đã được xã chỉ đạo thu hồi và giao lại cho đơn vị cung ứng.

Đăng lúc: 24-10-2019 03:04:41 PM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn

Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu sâm Bố Chính tại xã Triệu Nguyên

UBND huyện vừa phê duyệt dự án xây dựng mô hình trồng cây dược liệu sâm Bố Chính có quy mô 02 ha từ năm 2019 tại xã Triệu Nguyên. Mục tiêu của dự án là nhằm đa dạng hóa các loại cây con trên địa bàn tiến tới thay thế các loại cây trồng có năng suất và giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, giúp xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho người nông dân góp phân xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa có chất lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đăng lúc: 24-10-2019 02:41:03 PM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Huyện Đakrông hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng để chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi

Huyện Đakrông hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng để chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi

Nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của người dân, thông qua chương trình 30a, trong 3 năm 2016-2019 huyện Đakrông đã hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 24.441 triệu và người dân đống góp là 1.952 triệu đồng cho 1.756 hộ hưởng lợi.

Đăng lúc: 16-10-2019 06:30:32 PM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Người dân xã Đakrông chuẩn bị cây giống cho vụ trồng rừng mới

Chú trọng công tác giao đất trồng rừng và hổ trợ trồng rừng cho người dân

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2018 của Chính phủ về “ Chương trình hổ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” (gọi tắt là Nghị quyết 30a) và các dự án đầu tư . Trong những năm qua, UBND huyện Đakrông đã bám sát Nghị quyết 30a và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành và đã tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Đăng lúc: 11-10-2019 10:33:30 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Bí thư TỈnh ủy Nguyễn văn Hùng thăm mô hình sản xuất lạc giống

Tiếp sức cho xã Triệu Nguyên về đích nông thôn mới.

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cho đến nay xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông đã đạt 12/19 tiêu chí. Từ kết quả này, xã đang tranh thủ mọi nguồn lực và tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Đăng lúc: 10-10-2019 02:39:37 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Người dân đã thay đổi tập quán canh tác trồng các loại cây cho năng suất cao

Giao khoán 2.300 ha rừng cho 180 hộ gia đình nhận khoán và chăm sóc bảo vệ rừng

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2018 của Chính phủ về “ Chương trình hổ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” (gọi tắt là Nghị quyết 30a) và các dự án đầu tư trên địa bàn. Trong những năm qua, UBND huyện Đakrông đã bám sát Nghị quyết 30a và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành và đã tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo trên địa bàn. Trên cơ sở tận dụng tối Đa nguồn lực từ chương trình 30a, lồng ghép các nguồn vốn khác để từng bước khắc phục những khó khăn, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức sản xuất, phát triển hệ thống giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở…

Đăng lúc: 09-10-2019 03:14:56 PM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Tập huấn hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tập huấn hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 04/10, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn về hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo luật lâm nghiệp và nghị định 156/2018/NĐ- CP ngày 16/11/2018.

Đăng lúc: 07-10-2019 09:57:04 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Thị trấn ra quân diệt lăng quang, bọ gậy phòng Sốt xuất huyết

Thị trấn ra quân diệt lăng quang, bọ gậy phòng Sốt xuất huyết

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đang tăng nhanh và bùng phát ở nhiều địa phương, ảnh hưởng tới sức khỏe của cộng đồng. Tại huyện Đakrông, từ đầu năm đến nay ghi nhận một số trường hợp mắc sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị nên công tác phòng bệnh là rất quan trọng. Nhằm khống chế không để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng trên địa bàn thị trấn Krông Klang, sáng ngày 2/10/2019, Trạm y tế thị trấn phối hợp với Đoàn thị trấn đã tổ chức ra quân đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết năm 2019 trên địa bàn toàn thị trấn.

Đăng lúc: 04-10-2019 10:38:09 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
Xã Triệu Nguyên hôm nay

Triệu Nguyên cần thực hiện tốt các giải pháp để về đích Nông thôn mới

Tập trung chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa chuyên canh, quan tâm chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trên thị trường là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trí Tuân, TUV, Bí thư huyện ủy tại phiên làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức của xã Triệu Nguyên cách đây không lâu.

Đăng lúc: 18-09-2019 08:56:11 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn

Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Ngày 16/9/2019 UBND huyện Đakrông tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Dự lớp tập huấn có đại diện sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Trị, về phía huyện Đakrông có đ/c Hồ Thị Kim Cúc PCT UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện cùng các đ/c Trưởng BCĐ, các đ/c thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đakrông.

Đăng lúc: 16-09-2019 06:08:17 PM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn
6 tháng đầu năm phát hiện và xử lý 41 vụ vi phạm lâm luật

6 tháng đầu năm phát hiện và xử lý 41 vụ vi phạm lâm luật

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Đakrông đã tích cực chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm chủ động và tăng cường phối hợp chặt chẻ với các cơ quan chức năng như Công An, quân sự , bộ đội Biên phòng và UBND các xã, các chủ rừng thực hiện quyết liệt các biện pháp trong công tác bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng để canh tác nương rẫy.

Đăng lúc: 15-08-2019 06:01:54 PM | Đã xem: 107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn

Các tin khác

1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau
 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2395
  • Tháng hiện tại: 41451
  • Tổng lượt truy cập: 2109128