Hộ gia đình anh Hồ Văn Nhơn ở xã A Bung, huyện Đakrông thoát nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Hiệu quả từ việc thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn huyện Đakrông

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Đakrông đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 06-09-2020 04:53:17 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Nhiều người dân ở Đakrông được hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững

Tiếp sức để người dân vùng khó thoát nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện Đakrông đã tận dụng tối đa nguồn lực từ Chương trình 30a của Chính phủ, tích cực lồng ghép các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng nhiều công trình thiết yếu, thực hiện phong phú các mô hình thoát nghèo bền vững…Bên cạnh đó, người nghèo trên địa bàn nhận thức được trách nhiệm của mình và chủ động trong tiếp cận các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy, đời sống của người dân nơi đây từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn miền núi không ngừng khởi sắc.

Đăng lúc: 19-06-2020 07:20:26 PM | Đã xem: 468 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường

Xã Tà Long chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế

Trong 5 năm 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tà Long luôn nhận được sự quan tâm đầu tư, tâm hỗ trợ của cấp trên về xây dựng các công trình phúc lợi trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của người dân.

Đăng lúc: 16-06-2020 02:57:44 PM | Đã xem: 569 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Một buổi sinh hoạt của nhóm vay vốn thôn bản

Hiệu quả từ việc tổ chức thực hiện mô hình nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản

Trong nhiều năm qua, việc củng cố, nâng cao chất lượng quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đakrông luôn được chú trọng quan tâm trong đó nổi bật là mô hình Tổ tiết kiệm và vốn vay thôn bản của Hội LHPN huyện Đakrông do tổ chức quốc tế Plan tài trợ. Mô hình này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, không chỉ làm cho chị em thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tiết kiệm mà còn tạo thành nguồn quỹ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, giúp nhau nguồn vốn để sản xuất, chăn nuôi, vươn lên làm giàu.

Đăng lúc: 14-05-2020 05:03:31 PM | Đã xem: 690 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Bà con nông dân thôn luồi xã Mò Ó đang thu hoạch lúa vụ Đông Xuân năm 2019- 2020

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Thôn Luồi hiện có 75 hộ, với 325 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Vân Kiều. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi một số gia súc, gia cầm. Gần 2 nhiệm kỳ làm trưởng thôn Luồi xã Mò Ó huyện Đakrông ( Quảng Trị) anh Hồ Cu Ta luôn được bà con trong thôn tín nhiệm, tin yêu. Anh Cu Ta không chỉ là Trưởng thôn nhiệt tình, trách nhiệm mà còn là người gương mẫu, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế.

Đăng lúc: 06-05-2020 09:34:08 AM | Đã xem: 713 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Huyện Đakrông đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

Huyện Đakrông đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

Trong những năm qua, lĩnh vực KTTT trên địa bàn huyện Đakrông đã có bước tiến đáng kể. Đặc biệt, những năm gần đây, gắn chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực, HTX, THT tại địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, liên kết với các doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên và nông dân, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Đăng lúc: 23-04-2020 08:47:33 AM | Đã xem: 751 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường

Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả

Huyện Đakrông có dân số gần 45.000 người, trong đó đồng bào Vân Kiều, Pa Cô chiếm hơn 77%. Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 30a, huyện Đakrông đã huy động được hơn 545 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương trên 410 tỷ đồng, còn lại nguồn hỗ trợ khác, để đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế, đường giao thông, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, nhất là hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh tế để tăng thu nhập.

Đăng lúc: 20-04-2020 04:51:12 PM | Đã xem: 769 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Cơ sở hạ tầng cho hệ thống giáo dục được xây dựng ngày một khang trang

71 công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn 135

Theo Báo cáo đánh giá số 03/BC-UBND ngày 17/3/2020 của huyện Đakrông về việc thực hiện chương trình 135 trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Đakrông(Quảng Trị) đã có 71 công trình được đầu tư xây dựng và nâng cấp sữa chữa bằng nguồn vốn Chương trình 135.

Đăng lúc: 07-04-2020 10:19:22 AM | Đã xem: 786 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Mô hình chăn nuôi Bò của Pả Dưn

Thoát nghèo nhờ trồng rừng và chăn nuôi ở Thôn Ra poong

Là địa bàn nằm gần biên giới Việt- Lào chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vẫn gặp nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là nương rẫy tự cung tự cấp ấy vậy mà hộ gia đình Pả dừn ở thôn Ra Poong xã pa Nang đã biết tận dụng khai thác hiệu quả lợi thế địa hình đồi núi đã xóa được nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng từ mô hình trồng rừng, phát triển chăn nuôi.

Đăng lúc: 03-03-2020 09:09:22 AM | Đã xem: 567 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường

Tăng cường lãnh đạo, chì đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ưng Đảng

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Đến nay tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn huyện đạt 262.149 triệu đồng, với hơn 6.100 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay, tỷ lệ nợ quá hạn 0,12% (bình quân chung toàn tỉnh 0,11%). Thông qua hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo; nhiều mô hình kinh tế được xây dựng và đem lại hiệu quả; nhiều học sinh, sinh viên có cơ hội học tập tốt hơn; hoạt động tín dụng đen được hạn chế... góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa ban huyện.

Đăng lúc: 24-02-2020 02:26:46 PM | Đã xem: 458 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Điểm giao dịch bằng ô tô lưu động tại xã Tà Rụt

Ngân hàng lưu động của Agribank đến với khách hàng vùng sâu vùng xa

Với mục tiêu mở rộng mạng lưới tại các vùng xa xôi, hẻo lánh, Agribank chi nhánh huyện Đakrông đã triển khai mô hình điểm giao dịch lưu động bằng  ô tô  chuyên dùng thí điểm hoạt động từ tháng 11/2018, đến nay sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Đăng lúc: 14-02-2020 09:19:40 PM | Đã xem: 511 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Nấu rượu men lá tại xã Ba Nang

Kết quả thực hiện công tác khuyến công giai đoạn 2015-2020

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện hoạt động khuyến công đã có những chuyển biến tích cực. Hoạt động khuyến công trong thời gian qua (2015 - 2020) đã khuyến khích phát triển CN-TTCN, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội.

Đăng lúc: 13-02-2020 03:43:18 PM | Đã xem: 318 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Đàn bò của gia đình Pả Cựp được phát triển tốt

Pả cựp, người đi tiên phong ở thôn Xa Lăng

Ở nơi đồi dốc cheo leo bên dòng sông Đakrông, Pả cựp mỗi sáng sớm lại băng rừng lội suối dẫn theo đàn bò lên phía bờ rừng của gia đình kiếm nguồn thức ăn. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng niềm vui lao động như tiếp thêm sức mạnh giúp Pả Cựp thêm mạnh mẽ bước chân, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đăng lúc: 13-02-2020 03:33:18 PM | Đã xem: 186 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Ông Hồ Văn Lý làm giàu nhờ phát triển chăn nuôi và trồng rừng

Gương sản xuất giỏi Hồ Văn Lý ở bản Sa Ta

Khu vực miền núi Quảng Trị là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Kô. Do điều kiện địa hình bị chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, người dân sống ở những địa phương có quỹ đất hạn chế, thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy nên cuộc sống vẫn còn không ít khó khăn, trong đó có người dân ở xã Tà Long, huyện Đakrông. Tuy vậy, vượt lên nghịch cảnh vẫn có những gương nông dân dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế, không chỉ thoát khỏi cuộc sống đói nghèo, mà con vươn lên làm giàu bền vững. Anh Hồ Văn Lý ở bản Sa Ta là một người như vậy.

Đăng lúc: 09-01-2020 02:22:21 PM | Đã xem: 286 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Một mô hình chăn nuôi bò của Đoàn viên thanh niên  huyện Đakrông

Huyện Đoàn Đakrông đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

Trong những năm qua cùng với việc vận động Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng. Huyện Đoàn Đakrông luôn đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp trên quê hương miền núi Đakrông.

Đăng lúc: 09-01-2020 02:03:48 PM | Đã xem: 489 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học của một CCB

Hội Cựu chiến binh huyện Đakrông học tập và làm theo bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Đakrông đã cụ thể hóa các nội dung của tùng chuyên đề về học tập và làm theo Bác thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ trọng tâm, điều kiện thực tế của Hội, của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và hành động của từng hội viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Đăng lúc: 03-01-2020 02:45:54 PM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Trồng mây - Hướng giảm nghèo mới của người dân Đakrông

Trồng mây - Hướng giảm nghèo mới của người dân Đakrông

Những năm trước đây, cuộc sống bà con La Tó từ trước đến nay gắn với cái cuốc, cây rựa, lên rừng đốt nương làm rẩy, sống dựa vào nghề khai thác lâm thổ sản. Trong khi đang tìm đường thoát nghèo, người dân nơi đây được Tổ chức Birdlife International và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị giới thiệu mô hình khoán bảo vệ rừng gắn với trồng cây mây nước…

Đăng lúc: 12-12-2019 04:25:06 PM | Đã xem: 197 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Người dân thôn Phú An chung sức xây dựng sân nhà cộng đồng

Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực của chính cộng đồng

Trước đây và cho đến hiện nay, khi đề cập đến phát triển nông thôn nói chung và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (VĐBDTTS) nói riêng, các nhà hoạch định chính sách và nghiên cứu về phát triển VĐBDTTS thường tập trung vào giải quyết các vấn đề khó khăn và nhu cầu của cộng đồng cư dân, nên đã cố gắng tìm các giải pháp để bù đắp cho sự thiếu hụt đó. Từ quan điểm như vậy, người dân VĐBDTTS được xem như là những “khách hàng” nhận những sự hỗ trợ từ bên ngoài đưa tới và là người “tiêu dùng”-tiêu thụ những sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đó. Vì vậy, nơi nào càng nghèo thì càng được quan tâm và nhận được nhiều hỗ trợ, từ đó thay vì phấn đấu trở thành “tự lực phát triển” thì các địa phương thường có xu hướng phấn đấu trở thành “địa phương nghèo” và người dân thì phấn đấu trở thành “hộ nghèo” và “người nghèo”.

Đăng lúc: 20-11-2019 07:49:03 AM | Đã xem: 814 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường
Tổ chức diễn đàn "Phụ nữ vượt nghèo, khởi nghiệp thành công"

Tổ chức diễn đàn "Phụ nữ vượt nghèo, khởi nghiệp thành công"

Ngày 12/11/2019, Hội LHPN huyện Đakrông phối hợp Thị trấn Krông Klang huyện Đakrông đã tổ chức Diễn đàn "Phụ nữ vượt nghèo, khởi nghiệp thành công". Diễn đàn đã thu hút đông đảo chị em hội viên tham gia.

Đăng lúc: 13-11-2019 02:53:56 PM | Đã xem: 306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường

Đakrông thực hiện chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế-xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động. Đồng thời, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước khác.

Đăng lúc: 16-10-2019 06:33:20 PM | Đã xem: 282 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh tế - Thị trường

Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau
 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1636
  • Tháng hiện tại: 73839
  • Tổng lượt truy cập: 2970035