Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn 984/UBND-MC ngày 25/11/2019 về Chính thức sử dụng phần mềm một cửa điện tử phiên bản mới 25/11/2019

Công văn 984/UBND-MC ngày 25/11/2019 về Chính thức sử dụng...

Tải về
131/TB-HĐTD 05/07/2019

Thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đề cương ôn...

Tải về
54/TB-UBND 25/04/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học...

Tải về
01/TB-TT 28/02/2019

Thông báo mời thầu thực hiện khảo sát, quy hoạch chi tiết tỷ...

Tải về
Thông báo 169/TB-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Đakrông 12/09/2018

Thông báo 169/TB-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Đakrông...

Tải về
Báo cáo 234/BC-UBND 12/09/2018

Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện về Báo...

Tải về
Quyết định 1437/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 27/06/2018

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018...

Tải về
322/STTTT-TTBCXB 28/05/2018

V/v hỗ trợ tuyên truyền, bình chọn thành phố Xanh

Tải về
Thông báo số100/TB-UBND 07/05/2018

Thông báo V/v thí sinh dự tuyển đủ điều kiện xét tuyển đặc...

Tải về
Kế hoạch 32/KH-UBND 27/02/2018

Kế hoạch 32/KH-UBND ngày 27/2/2018 của UBND huyện về Thực...

Tải về
01 19/10/2017

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tải về
18/TB-TT 19/07/2017

Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh

Tải về
1620/SLĐTBXH-VLATLĐ 05/07/2017

Thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kĩ...

Tải về
572/SYT-KH-TC 06/06/2017

Đưa dự thảo Đề án thực hiện Thông tư 02/2017/TT-BYT lên...

Tải về
07/TB-TT 11/04/2017

Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: San...

Tải về
01/TMT-TT 11/04/2017

Thư mời thầu gói thầu số 2: Đường giao thông và hệ thống...

Tải về
11-CT/TW 20/12/2016

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017

Tải về
20/TB-LĐTBXH 31/10/2016

Về việc chi trả chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với...

Tải về
754/HDLN-TC-YT-LĐTBXH-BHXH 01/08/2016

Hướng dẫn liên ngành về việc hỗ trợ tiền đóng BHYT cho người...

Tải về
305/NQ-HĐND 11/07/2016

Nghị quyết Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch,...

Tải về
1592/QĐ-UBND 08/07/2016

Quyết định v/v Bổ sung thành viên Hội đồng kiểm tra, sát...

Tải về
05/TB-TT 12/05/2016

Thông báo mời thầu

Tải về
1666/UBND-VX 11/05/2016

Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Tải về
10/QD-UBBC 25/04/2016

Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử...

Tải về
209/UBND-CCHC 19/04/2016

V/v triển khai thực hiện một cửa điện tử

Tải về
207/UBND-NN 19/04/2016

V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tham gia đào tạo nghề chăn nuôi...

Tải về
60/TB-UBND 19/04/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Đắc Quỳ-Chủ tịch UBND...

Tải về
57/KH-UBND 15/04/2016

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo trẻ huyện Đakrông lần thứ...

Tải về
56/KH-UBND 15/04/2016

Kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ "Hồ Chí Minh đẹp nhất...

Tải về
202/UBND-NN 15/04/2016

V/v tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng

Tải về
54/TTr-UBND 14/04/2016

Tờ trình V/v đề nghị chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương...

Tải về
343/QĐ-UBND 14/04/2016

QĐ V/v kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện...

Tải về
37/PA-BCĐ 08/04/2016

Phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016

Tải về
647/SLĐTBXH - VLATLĐ 04/04/2016

về việc thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực...

Tải về
06 - TB/BTCTU 28/12/2015

Thông báo triệu tập cán bộ tham gia lớp đào tạo sơ cấp lý...

Tải về
122/TB-BTC 07/12/2015

Thông báo thể lệ cuộc thi sác tác mỹ thuật phù điêu trang...

Tải về
123/QC-BTC 07/12/2015

Quy chế tổ chức chấm thi sáng tác mỹ thuật Phù điêu trang...

Tải về
121-QĐ/HU 16/11/2015

Phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh trúng tuyển theo đề án...

Tải về
148/TB-UBND 13/11/2015

về việc Đăng ký sử dụng đất Cụm Công nghiệp Thị trấn Krông...

Tải về
01-GM/BTCHU 10/11/2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc...

Tải về
144-QĐ/HU 04/11/2015

Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển theo đề án 1618 năm...

Tải về
04-TB/BTCHU 04/11/2015

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào các chức danh...

Tải về
1982/QĐ-UBND 17/09/2015

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành...

Tải về
42/2015/QĐ-TTg 16/09/2015

V/v thành lập Khu kinh tế Đông nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Tải về
1887/QĐ-UBND 07/09/2015

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; Thủ tục hành...

Tải về
132/TB-UBND 05/08/2015

Thông báo kết luận của Đ.c Chủ tịch UBND huyện Lê Đắc Quỳ...

Tải về
623/UBND-NN 05/08/2015

V/v triển khai chương trình Quỹ Thiện tâm hỗ trợ vay bê cái...

Tải về
2037/QĐ-UBND 04/08/2015

QĐ V/v thành lập Ban tổ chức kiêm Ban trọng tài giải bóng...

Tải về
2032/QĐ-UBND 04/08/2015

QĐ V.v cử cán bộ tham gia lớp QLNN chương trình chuyên viên...

Tải về
160/KH-UBND 04/08/2015

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an...

Tải về
618/UBND-VX 04/08/2015

V/v bố trí, sắp xếp một số cán bộ công chức nữ phục vụ lễ...

Tải về
2031/QĐ-UBND 03/08/2015

QĐ V/v phân bổ số lượng hỗ trợ nhà ở hộ nghèo cho các xã,...

Tải về
131/TB-UBND 03/08/2015

Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Hồ Thị...

Tải về
06/2015/QĐ-QPPL 31/07/2015

QĐ Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Tải về
117/TB-UBND 23/06/2015

Thông báo V/v cử cán bộ điều hành hoạt động tại phòng Giáo...

Tải về
508/UBND-NC 19/06/2015

V/v giới thiệu đại biểu chính thức tham dự đại hội thi đua...

Tải về
93/KH-UBND 19/06/2015

Kế hoạch phát triển nghề nấu rượu men lá truyền thống Ba...

Tải về
60/PCTT-TH 18/06/2015

V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng ngừa, ứng...

Tải về
504/UBND-NN 18/06/2015

V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch vụ hè...

Tải về
116/TB-UBND 18/06/2015

Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Hồ Thị...

Tải về
505/UBND-CN 18/06/2015

V/v thuê đất xây dựng sân cỏ nhân tạo

Tải về
60/PCTT-TH 18/06/2015

V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng ngừa, ứng...

Tải về
504/UBND-NN 18/06/2015

V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch vụ hè...

Tải về
33/TB 17/06/2015

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia sát hạch kiểm tra kiến...

Tải về
1138/QĐ-UBND 01/06/2015

QĐ Thành lập Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã huyện...

Tải về
104/TB-UBND 01/06/2015

Thông báo danh sách thí sinh tham gia xét tuyển công chức...

Tải về
460/UBND-QLĐĐ 01/06/2015

V/v giải phóng mặt bằng công trình vỉa hè đường trung tâm...

Tải về
103/TB-UBND 01/06/2015

Thông báo kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam tại...

Tải về
52/QĐ-BCĐ 29/05/2015

Quyết định V/v thành lập Hội đồng chấm thi cuộc thi "Sáng...

Tải về
459/UBND-VX 29/05/2015

V/v đảm bảo an toàn thông tin cho hộp thư điện tử công vụ...

Tải về
102/TB-UBND 28/05/2015

Thông báo lịch chiếu sáng điện công cộng tại khu vực thị...

Tải về
450/UBND-VX 28/05/2015

V/v tổ chức trao thiếp mừng thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi...

Tải về
51/QĐ-HĐSK 28/05/2015

QĐ V/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở lĩnh vực Giáo dục & Đào...

Tải về
1104/QĐ-UBND 27/05/2015

QĐ V/v phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ bò giống...

Tải về
1103/QĐ-UBND 27/05/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
1102/QĐ-UBND 27/05/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
1101/QĐ-UBND 27/05/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
97/TB-UBND 26/05/2015

Thông báo kết luận của đồng chí phó chủ tịch UBND huyện Lê...

Tải về
1100/QĐ-UBND 26/05/2015

QĐ V/v thành lập Ban tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu...

Tải về
099/QĐ-UBND 26/05/2015

QĐ V/v phân bổ kinh phí và giao dự toán chi bổ sung năm 2015...

Tải về
02/2015/QĐ-UBND 26/05/2015

QĐ Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Tải về
101/TB-UBND 26/05/2015

Thông báo ý kiến kết luân của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam...

Tải về
100/TB-UBND 26/05/2015

Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng...

Tải về
438/UBND-VX 26/05/2015

v/v xét tốt nghiệp THCS và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015

Tải về
436/UBND-VX 26/05/2015

V/v tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT Đakrông năm học...

Tải về
81/KH-UBND 22/05/2015

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi...

Tải về
405/UBND-NN 19/05/2015

V/v đối ứng mua bò đực giống lai Sind

Tải về
406/UBND-NN 19/05/2015

V/v đăng ký nhu cầu bò đực giống lai sind

Tải về
94/TB-UBND 19/05/2015

Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng...

Tải về
95/TB-UBND 19/05/2015

Thông báo kết luận của Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện Lê Đắc...

Tải về
76/KH-UBND 19/05/2015

Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua chung sức xây dựng nông...

Tải về
77/KH-UBND 19/05/2015

Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2015

Tải về
78/KH-UBND 19/05/2015

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về...

Tải về
79/PA-UBND 19/05/2015

Phương án chống hạn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Hè Thu...

Tải về
98/BC-UBND 19/05/2015

Báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách...

Tải về
96/TB-UBND 19/05/2015

Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Đắc Quỳ...

Tải về
410/UBND-NN 19/05/2015

V/v đối ứng mua bò đực giống lai Sind

Tải về
411/UBND-VX 19/05/2015

V/v tích cực triển khai phun, tẩm hóa chất PCSR năm 2015

Tải về
92/TB-UBND 18/05/2015

Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Đắc Quỳ...

Tải về
403/UBND-NC 18/05/2015

V/v Tạo điều kiện thuận lợi cho đội rà phá bom mìn lưu động...

Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau
 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 906
  • Tháng hiện tại: 8663
  • Tổng lượt truy cập: 3343460