Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
113/QĐ-UBND 29/01/2021

Quyết định về việc thành lập ủy ban bầu cử huyện Đakrông

Tải về
4/QĐ-UBND 18/01/2021

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức...

Tải về
04/TB-UBND 06/01/2021

Thông báo kết quả điểm xét tuyển thì sinh tham gia tuyển...

Tải về
145/TB-HĐTD 18/12/2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đề...

Tải về
148/TB-UBND 13/10/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện...

Tải về
179/KH-UBND 24/08/2020

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành...

Tải về
64/TB-UBND 27/05/2020

Thông báo kết quả điểm xét tuyển thí sinh tham gia tuyển...

Tải về
52/TB-HĐTD 28/04/2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự...

Tải về
15/TB-UBND 20/02/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Đakrông

Tải về
08/TB-UBND 21/01/2020

Thông báo danh sách trúng tuyển thí sinh tham gia tuyển dụng...

Tải về
190/TB-HĐTD 28/11/2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đề...

Tải về
1633/qĐ-UBND 12/09/2019

Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục...

Tải về
146/KH-UBND 09/09/2019

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp cải...

Tải về
161/TB-UBND 27/08/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học...

Tải về
156/TB-UBND 21/08/2019

Thông báo kết quả xét tuyển thí sinh tham gia tuyển dụng...

Tải về
176/TB-HĐXT 26/10/2018

Thông báo công bố kết quả kiểm tra, sát hạch vào viên chức...

Tải về
Thông báo 133/TB-HĐKTSH ngày 28/6/2018 28/06/2018

Thông báo công bố kết quả kiểm tra, sát hạch đối tượng đặc...

Tải về
Thông báo số100/TB-UBND 07/05/2018

Thông báo V/v thí sinh dự tuyển đủ điều kiện xét tuyển đặc...

Tải về
100/TB-UBND 07/05/2018

Thông báo về việc thí sinh dự tuyển đủ tiêu chuẩn xét tuyển...

Tải về
01/CT-UBND 15/03/2018

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả...

Tải về
204/TB-UBND 08/12/2017

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 2018

Tải về
154/TB-UBND 20/09/2017

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lê Đắc Quỳ tại...

Tải về
18/TB-HĐXT 22/05/2017

Kết quả xét tuyển công chức cấp xã huyện Đakrông năm 2016

Tải về
04-GM/BTCHU 08/05/2017

Giấy mời tham dự Hội thảo cho ý kiến về quy chế và bộ tiêu...

Tải về
10/TB-HĐXT 18/04/2017

Thông báo tổ chức việc kiểm tra sát hạnh xét tuyển vào công...

Tải về
188/TB-UBND 05/12/2016

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

Tải về
117/TB-HĐXT 19/09/2016

Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2015...

Tải về
164/BC/UBND 12/08/2016

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 7 tháng đầu năm...

Tải về
91/TB-HĐXTVC 19/07/2016

Thông báo đề cương ôn tập, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát...

Tải về
24/2016/QĐ-TTg 14/06/2016

Quyết định về việc trợ cấp một lần đối với người có thành...

Tải về
65/QĐ-UBBC 31/05/2016

Quyết định công bố kết quả bầu cử và danh sách những người...

Tải về
10/QD-UBBC 25/04/2016

Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử...

Tải về
16/TB-HĐKTSH 10/03/2016

Danh sách thí sinh dự tuyển đủ điều kiện xét tuyển đặc cách...

Tải về
28/KH-UBND 18/02/2016

Kế hoạch tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV...

Tải về
01/TB-UBBC 17/02/2016

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên phụ...

Tải về
85/UBND-NC 29/01/2016

Về việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

Tải về
106/QĐ-UBND 29/01/2016

Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử huyện Đakrông

Tải về
16/TTr-UBND 29/01/2016

Tờ trình về việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số...

Tải về
06 - TB/BTCTU 28/12/2015

Thông báo triệu tập cán bộ tham gia lớp đào tạo sơ cấp lý...

Tải về
121-QĐ/HU 16/11/2015

Phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh trúng tuyển theo đề án...

Tải về
01-GM/BTCHU 10/11/2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc...

Tải về
144-QĐ/HU 04/11/2015

Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển theo đề án 1618 năm...

Tải về
04-TB/BTCHU 04/11/2015

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào các chức danh...

Tải về
160/TB-UBND 30/09/2015

V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Đakrông

Tải về
2032/QĐ-UBND 04/08/2015

QĐ V.v cử cán bộ tham gia lớp QLNN chương trình chuyên viên...

Tải về
618/UBND-VX 04/08/2015

V/v bố trí, sắp xếp một số cán bộ công chức nữ phục vụ lễ...

Tải về
06/2015/QĐ-QPPL 31/07/2015

QĐ Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Tải về
117/TB-UBND 23/06/2015

Thông báo V/v cử cán bộ điều hành hoạt động tại phòng Giáo...

Tải về
33/TB 17/06/2015

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia sát hạch kiểm tra kiến...

Tải về
1138/QĐ-UBND 01/06/2015

QĐ Thành lập Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã huyện...

Tải về
104/TB-UBND 01/06/2015

Thông báo danh sách thí sinh tham gia xét tuyển công chức...

Tải về
51/QĐ-HĐSK 28/05/2015

QĐ V/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở lĩnh vực Giáo dục & Đào...

Tải về
02/2015/QĐ-UBND 26/05/2015

QĐ Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Tải về
101/TB-UBND 26/05/2015

Thông báo ý kiến kết luân của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam...

Tải về
403/UBND-NC 18/05/2015

V/v Tạo điều kiện thuận lợi cho đội rà phá bom mìn lưu động...

Tải về
398/UBND-NC 14/05/2015

V/v đăng ký bổ sung danh sách CBCC,VC tham gia lớp bồi dưỡng...

Tải về
362/UBND-NC 25/04/2015

V/v đăng ký danh sách cán bộ công chức, viên chức tham gia...

Tải về
361/UBND-NC 25/04/2015

V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia...

Tải về
791-798/QĐ-UBND 25/04/2015

QĐ V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự...

Tải về
799-801,817/QĐ-UBND 25/04/2015

QĐ V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên...

Tải về
802-816/QĐ_UBND 25/04/2015

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề nhà nhà giáo đối với viên...

Tải về
391/QĐ-UBND 13/02/2015

Quyết định v/v kỷ luật công chức cấp xã: Hồ Thành Tâm - công...

Tải về
112/UBND-NC 10/02/2015

V/v đề nghị công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh

Tải về
12/TTr-UBND 10/02/2015

Tờ trình V/v đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
119/UBND-VX 10/02/2015

V/v thông báo đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp...

Tải về
26/KH-UBND 10/02/2015

Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/10/2014 của...

Tải về
16/TB-UBND 02/02/2015

Thông báo V/v cử cán bộ điều hành hoạt động tại phòng Nông...

Tải về
92/UBND-NC 02/02/2015

V/v cử công chức tham gia Hội đồng xét tuyển công chức cấp...

Tải về
17/KH-UBND 02/02/2015

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công...

Tải về
339/QĐ-UBND 02/02/2015

QĐ V/v khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích...

Tải về
17/KH-UBND 02/02/2015

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công...

Tải về
14/KH-UBND 28/01/2015

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật Dân...

Tải về
18/BC-UBND 27/01/2015

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên...

Tải về
10/KH-UBND 23/01/2015

Kế hoạch xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2015

Tải về
15/BC-UBND 22/01/2015

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn...

Tải về
13/BC-UBND 21/01/2015

Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công tác thực hành...

Tải về
258/QĐ-UBND 19/01/2015

Quyết định V.v khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành...

Tải về
10/BC-UBND 19/01/2015

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá phân loại công chức viên...

Tải về
261/QĐ-UBND 19/01/2015

Quyết định V/v khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành...

Tải về
260/QĐ-UBND 19/01/2015

Quyết định V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có...

Tải về
259/QĐ-UBND 19/01/2015

Quyết định V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có...

Tải về
55/UBND-NC 19/01/2015

Công văn V/v bố trí tạo điều kiện tập sự đối với đội viên Đề...

Tải về
06/BC-UBND 16/01/2015

Báo cáo tổng kết công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL...

Tải về
32/UBND-KH 14/01/2015

V/v giao nhiệm vụ triển khai lập đề án thành lập thị trấn Tà...

Tải về
05/BC-UBND 14/01/2015

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ duy trì và củng cố chỉ số...

Tải về
40/UBND-NC 14/01/2015

Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền và sử lý các điểm tiềm ẩn...

Tải về
03/BC-UBND 13/01/2015

Báo cáo đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở năm 2014

Tải về
109/QĐ-UBND 13/01/2015

Quyết định V/v công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở

Tải về
02/BC-UBND 09/01/2015

Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và thực hiện...

Tải về
08/QĐ-UBND 09/01/2015

Quyết định vv Chuyển ngạch lương đối với cán bộ, công chức,...

Tải về
09/QĐ-UBND 09/01/2015

Quyết định vv nâng mức thâm niên vượt khung đối với công...

Tải về
04/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND huyện Đakrông 06/01/2015

Quyết định về việc khen thưởng đột xuất

Tải về
1826/QĐ-UBND 15/09/2014

QĐ V/v thành lập Ban tiếp công dân huyện Đakrông

Tải về
1681/QĐ-UBND 28/08/2014

QĐ V/v công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp...

Tải về
 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1041
  • Tháng hiện tại: 11721
  • Tổng lượt truy cập: 3346518