Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn 984/UBND-MC ngày 25/11/2019 về Chính thức sử dụng phần mềm một cửa điện tử phiên bản mới 25/11/2019

Công văn 984/UBND-MC ngày 25/11/2019 về Chính thức sử dụng...

Tải về
131/TB-HĐTD 05/07/2019

Thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đề cương ôn...

Tải về
54/TB-UBND 25/04/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học...

Tải về
01/TB-TT 28/02/2019

Thông báo mời thầu thực hiện khảo sát, quy hoạch chi tiết tỷ...

Tải về
Thông báo 169/TB-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Đakrông 12/09/2018

Thông báo 169/TB-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Đakrông...

Tải về
Báo cáo 234/BC-UBND 12/09/2018

Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện về Báo...

Tải về
Quyết định 1437/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 27/06/2018

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018...

Tải về
322/STTTT-TTBCXB 28/05/2018

V/v hỗ trợ tuyên truyền, bình chọn thành phố Xanh

Tải về
Kế hoạch 32/KH-UBND 27/02/2018

Kế hoạch 32/KH-UBND ngày 27/2/2018 của UBND huyện về Thực...

Tải về
01/TMT-TT 11/04/2017

Thư mời thầu gói thầu số 2: Đường giao thông và hệ thống...

Tải về
305/NQ-HĐND 11/07/2016

Nghị quyết Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch,...

Tải về
1592/QĐ-UBND 08/07/2016

Quyết định v/v Bổ sung thành viên Hội đồng kiểm tra, sát...

Tải về
207/UBND-NN 19/04/2016

V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tham gia đào tạo nghề chăn nuôi...

Tải về
60/TB-UBND 19/04/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Đắc Quỳ-Chủ tịch UBND...

Tải về
57/KH-UBND 15/04/2016

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo trẻ huyện Đakrông lần thứ...

Tải về
56/KH-UBND 15/04/2016

Kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ "Hồ Chí Minh đẹp nhất...

Tải về
202/UBND-NN 15/04/2016

V/v tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng

Tải về
54/TTr-UBND 14/04/2016

Tờ trình V/v đề nghị chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương...

Tải về
343/QĐ-UBND 14/04/2016

QĐ V/v kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện...

Tải về
1982/QĐ-UBND 17/09/2015

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành...

Tải về
508/UBND-NC 19/06/2015

V/v giới thiệu đại biểu chính thức tham dự đại hội thi đua...

Tải về
42/QĐ-BTC 12/05/2015

QĐ V/v thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký Liên hoan văn nghệ...

Tải về
34/TTr-UBND 05/05/2015

Tờ trình V/v đề nghị bổ sung chức danh công chức cấp xã trên...

Tải về
365/UBND-NC 04/05/2015

V/v cho ý kiến phương án quản lý, vận hành nhà văn hóa...

Tải về
756/QĐ-UBND 24/04/2015

QĐ V/v phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội...

Tải về
331/UBND-NN 21/04/2015

V/v triển khai hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT...

Tải về
75/TB-UBND 21/04/2015

Thông báo dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ...

Tải về
32/BTC-CV 20/04/2015

V/v tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Đakrông lần...

Tải về
330/UBND-NC 20/04/2015

V/v duy trì nguồn điện ổn định trong thời gian tổ chức Hội...

Tải về
332/UBND-NN 20/04/2015

V/v Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ vay bê cái...

Tải về
333/UBND-NN 20/04/2015

V/v triển khai thực hiện phương án chống hạn và chuyển đổi...

Tải về
334/UBND-NN 20/04/2015

V/v giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý

Tải về
72/TB-UBND 17/04/2015

Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng...

Tải về
323/UBND-VX 17/04/2015

V/v xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em...

Tải về
324/UBND-VX 17/04/2015

V/v đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ biểu...

Tải về
30/DS-UBND 17/04/2015

Biểu tổng hợp danh sách hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn...

Tải về
320/UBND-VX 15/04/2015

Công văn vv chỉ đạo việc thực hiện cứu trợ gạo cho nhân dân...

Tải về
318/UBND-NN 15/04/2015

V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn...

Tải về
317/UBND-NN 15/04/2015

V/v triển khai các dự án chương trình Hạnh phúc

Tải về
29/LTr-UBND 15/04/2015

Lịch trực các ngày nghỉ lễ từ 28/4/2015 đến 03/5/2015

Tải về
319/UBND-NN 15/04/2015

V/v tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện mô hình trồng...

Tải về
26/TTr-UBND 14/04/2015

Tờ trình V/v đề nghị xét tuyển đặc biệt vào công chức Hoàng...

Tải về
314/UBND-TH 14/04/2015

V/v tổ chức trực báo cáo trong dịp nghỉ lễ

Tải về
312/UBND-NC 14/04/2015

V/v lập danh sách CBCCVC nhận kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi...

Tải về
638/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự...

Tải về
637/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ V/v khen thưởng cho tập thể và cá nhân điển hình tiên...

Tải về
635/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
634/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
633/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
632/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
631/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
630/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ V/v chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu để xây...

Tải về
628/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ V/v thu hồi kinh phí đã cấp tạm ứng để chi trả tiền lương...

Tải về
626-627/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự...

Tải về
625/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ V/v hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức Hồ Thị...

Tải về
69/CTr-UBND 14/04/2015

Chương trình công tác trọng tâm tháng 4 năm 2015

Tải về
306/UBND-VX 14/04/2015

V/v năm thông tin về lao động

Tải về
305/UBND-VX 14/04/2015

V/v cập nhật thông tin biến động về cung lao động năm 2015

Tải về
71/BC-UBND 14/04/2015

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QPQN quý I, nhiệm vụ quý...

Tải về
308/UBND-TNMT 14/04/2015

V/v phối hợp đề xuất chủ trương tổ chức tuyên truyền bảo vệ...

Tải về
621/QĐ-UBND 13/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
620/QĐ-UBND 13/04/2015

QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định sáng kiến cấp sơ sở ngành...

Tải về
1/2015-QĐ/UBND 13/04/2015

Quyết định ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ.

Tải về
68/KH-UBND 13/04/2015

Kế hoạch tuyên truyền, vận động tổ chức Hiến máu tình nguyện...

Tải về
71/TB-UBND 13/04/2015

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam tại Hội...

Tải về
302/UBND-TH 13/04/2015

V/v xây dựng kế hoạch tham gia Hội trại "Thống nhất non...

Tải về
301/UBND-NC 10/04/2015

V/v Bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và...

Tải về
69/TB-UBND 10/04/2015

Thông báo kết luận của PCT UBND huyện Phạm Văn Hùng tại cuộc...

Tải về
298/UBND-VX 10/04/2015

V/v tổ chức hội thi tìm hiểu quyền trẻ em năm 2015

Tải về
615/QĐ-UBND 10/04/2015

QĐ V/v phê duyệt kết quả bán đấu giá QSD đất cụm dân cư...

Tải về
281/UBND-VX 09/04/2015

V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền quý II năm...

Tải về
289/UBND-VX 09/04/2015

V/v thay đổi điểm diễn liên hoan nghệ thuật quần chúng kỷ...

Tải về
280/UBND-TH 08/04/2015

V/v rà soát, bổ sung, điều chỉnh các văn bản QPPL của tỉnh...

Tải về
599/QĐ-UBND 08/04/2015

QĐ V/v phê duyệt nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát...

Tải về
66/KH-UBND 08/04/2015

Kế hoạch tổ chức tư vấn, tuyên truyền xuất khẩu lao động...

Tải về
67/KH-UBND 08/04/2015

Kế hoạch tổ chức tư vấn tuyên truyền công tác đào tạo nghề...

Tải về
602/QĐ-UBND 08/04/2015

QĐ V/v phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân trong kỳ giáp hạt...

Tải về
603/QĐ-UBND 08/04/2015

QĐ V/v cấp kinh phí và giao dự toán chi bổ sung năm 2015 để...

Tải về
276/UBND-NC 07/04/2015

V/v thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng viên chức SNGD năm 2014

Tải về
67/TB-UBND 07/04/2015

Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Hồ Thị...

Tải về
64/KH-UBND 07/04/2015

Kế hoạch dạy nghề lao động nông thôn năm 2015

Tải về
65/KH-UBND 07/04/2015

Kế hoạch dạy nghề lao động nông thôn năm 2015

Tải về
278/UBND-VX 07/04/2015

Về việc tuyển dụng lao động của công ty TNHH Sam Sung...

Tải về
596/QĐ-UBND 07/04/2015

QĐ V/v phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng trẻ em dưới 6...

Tải về
274/UBND-NC 06/04/2015

V/v tuyển sinh đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở...

Tải về
273/UBND-NC 06/04/2015

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống...

Tải về
272/UBND-KH 06/04/2015

V/v giao nhiệm vụ quản lý dự án xây dựng công trình

Tải về
271/UBND-XD 06/04/2015

V/v quy hoạch Trạm y tế xã Đakrông

Tải về
66/TB-UBND 06/04/2015

Thông báo kết luận của đồng chí Phó chủ tịch huyện Lê Đắc...

Tải về
591/QĐ-UBND 06/04/2015

QĐ V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu toàn bộ phần...

Tải về
593/QĐ-UBND 06/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất,kinh doanh, chế...

Tải về
63/BC-UBND 03/04/2015

Báo cáo số liệu phục vụ lập quy hoạch điều chỉnh phát triển...

Tải về
62/BC-UBND 03/04/2015

Báo cáo số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quảng Trị ICT...

Tải về
589/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ thành lập đoàn vận động viên bóng chuyền nữ tham gia thi...

Tải về
588/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v cấp kinh phí và giao dự toán chi bổ sung để thực hiện...

Tải về
587/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v cấp kinh phí và giao dự toán chi bổ sung năm 2015 để...

Tải về
586/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v giao nhiệm vụ quản lý dự án thuộc nguồn vốn chương...

Tải về
585/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình nâng cấp hệ...

Tải về
584/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v thành lập tổ tư vấn xét thầu xây lắp công trình đường...

Tải về
583/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v thành lập tổ tư vấn xét thầu xây lắp công trình nâng...

Tải về
 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 1331
  • Tháng hiện tại: 12011
  • Tổng lượt truy cập: 3346808