Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
113/QĐ-UBND 29/01/2021

Quyết định về việc thành lập ủy ban bầu cử huyện Đakrông

Tải về
4/QĐ-UBND 18/01/2021

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức...

Tải về
1633/qĐ-UBND 12/09/2019

Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục...

Tải về
Thông báo số100/TB-UBND 07/05/2018

Thông báo V/v thí sinh dự tuyển đủ điều kiện xét tuyển đặc...

Tải về
414/QĐ-UBND 03/05/2017

Quy chế quản lý và sử dụng Nhà văn hóa truyền thống các dân...

Tải về
1592/QĐ-UBND 08/07/2016

Quyết định v/v Bổ sung thành viên Hội đồng kiểm tra, sát...

Tải về
24/2016/QĐ-TTg 14/06/2016

Quyết định về việc trợ cấp một lần đối với người có thành...

Tải về
65/QĐ-UBBC 31/05/2016

Quyết định công bố kết quả bầu cử và danh sách những người...

Tải về
10/QD-UBBC 25/04/2016

Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử...

Tải về
343/QĐ-UBND 14/04/2016

QĐ V/v kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện...

Tải về
106/QĐ-UBND 29/01/2016

Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử huyện Đakrông

Tải về
121-QĐ/HU 16/11/2015

Phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh trúng tuyển theo đề án...

Tải về
144-QĐ/HU 04/11/2015

Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển theo đề án 1618 năm...

Tải về
1982/QĐ-UBND 17/09/2015

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành...

Tải về
42/2015/QĐ-TTg 16/09/2015

V/v thành lập Khu kinh tế Đông nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Tải về
1887/QĐ-UBND 07/09/2015

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; Thủ tục hành...

Tải về
2037/QĐ-UBND 04/08/2015

QĐ V/v thành lập Ban tổ chức kiêm Ban trọng tài giải bóng...

Tải về
2032/QĐ-UBND 04/08/2015

QĐ V.v cử cán bộ tham gia lớp QLNN chương trình chuyên viên...

Tải về
2031/QĐ-UBND 03/08/2015

QĐ V/v phân bổ số lượng hỗ trợ nhà ở hộ nghèo cho các xã,...

Tải về
06/2015/QĐ-QPPL 31/07/2015

QĐ Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Tải về
1138/QĐ-UBND 01/06/2015

QĐ Thành lập Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã huyện...

Tải về
52/QĐ-BCĐ 29/05/2015

Quyết định V/v thành lập Hội đồng chấm thi cuộc thi "Sáng...

Tải về
51/QĐ-HĐSK 28/05/2015

QĐ V/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở lĩnh vực Giáo dục & Đào...

Tải về
1104/QĐ-UBND 27/05/2015

QĐ V/v phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ bò giống...

Tải về
1103/QĐ-UBND 27/05/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
1102/QĐ-UBND 27/05/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
1101/QĐ-UBND 27/05/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
1100/QĐ-UBND 26/05/2015

QĐ V/v thành lập Ban tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu...

Tải về
099/QĐ-UBND 26/05/2015

QĐ V/v phân bổ kinh phí và giao dự toán chi bổ sung năm 2015...

Tải về
02/2015/QĐ-UBND 26/05/2015

QĐ Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Tải về
926/QĐ-UBND 15/05/2015

Quyết định v/v loại các đối tượng học sinh không đủ điều...

Tải về
927/QĐ-UBND 15/05/2015

Quyết định v/v công bố chỉ số CCHC năm 2014 đối với UBND các...

Tải về
928/QĐ-UBND 15/05/2015

QĐ V/v thành lập Ban chỉ đạo thu hút phí sử dụng đường bộ...

Tải về
929/QĐ-UBND 15/05/2015

QĐ V/v phê duyệt kế hoạch tổ chức tuyên truyền chương trình...

Tải về
42/QĐ-BTC 12/05/2015

QĐ V/v thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký Liên hoan văn nghệ...

Tải về
902/QĐ-UBND 12/05/2015

QĐ V/v thành lập BTC liên hoan văn nghệ Hồ Chí Minh đẹp nhất...

Tải về
818/QĐ-UBND 27/04/2015

Quyết định V/v kiện toàn hội đồng định giá tài sản trong tố...

Tải về
789/QĐ-UBND 25/04/2015

QĐ V/v phên bổ hạt giống lúa và ngô từ nguồn dự trữ quốc gia...

Tải về
791-798/QĐ-UBND 25/04/2015

QĐ V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự...

Tải về
799-801,817/QĐ-UBND 25/04/2015

QĐ V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên...

Tải về
802-816/QĐ_UBND 25/04/2015

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề nhà nhà giáo đối với viên...

Tải về
756/QĐ-UBND 24/04/2015

QĐ V/v phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội...

Tải về
757-784/QĐ-UBND 24/04/2015

QĐ Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (QĐ từ số 763-784/QĐ-UBND...

Tải về
638/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự...

Tải về
637/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ V/v khen thưởng cho tập thể và cá nhân điển hình tiên...

Tải về
635/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
634/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
633/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
632/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
631/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
630/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ V/v chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu để xây...

Tải về
628/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ V/v thu hồi kinh phí đã cấp tạm ứng để chi trả tiền lương...

Tải về
626-627/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự...

Tải về
625/QĐ-UBND 14/04/2015

QĐ V/v hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức Hồ Thị...

Tải về
621/QĐ-UBND 13/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở...

Tải về
620/QĐ-UBND 13/04/2015

QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định sáng kiến cấp sơ sở ngành...

Tải về
1/2015-QĐ/UBND 13/04/2015

Quyết định ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ.

Tải về
615/QĐ-UBND 10/04/2015

QĐ V/v phê duyệt kết quả bán đấu giá QSD đất cụm dân cư...

Tải về
599/QĐ-UBND 08/04/2015

QĐ V/v phê duyệt nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát...

Tải về
602/QĐ-UBND 08/04/2015

QĐ V/v phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân trong kỳ giáp hạt...

Tải về
603/QĐ-UBND 08/04/2015

QĐ V/v cấp kinh phí và giao dự toán chi bổ sung năm 2015 để...

Tải về
596/QĐ-UBND 07/04/2015

QĐ V/v phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng trẻ em dưới 6...

Tải về
591/QĐ-UBND 06/04/2015

QĐ V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu toàn bộ phần...

Tải về
593/QĐ-UBND 06/04/2015

QĐ phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất,kinh doanh, chế...

Tải về
589/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ thành lập đoàn vận động viên bóng chuyền nữ tham gia thi...

Tải về
588/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v cấp kinh phí và giao dự toán chi bổ sung để thực hiện...

Tải về
587/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v cấp kinh phí và giao dự toán chi bổ sung năm 2015 để...

Tải về
586/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v giao nhiệm vụ quản lý dự án thuộc nguồn vốn chương...

Tải về
585/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình nâng cấp hệ...

Tải về
584/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v thành lập tổ tư vấn xét thầu xây lắp công trình đường...

Tải về
583/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v thành lập tổ tư vấn xét thầu xây lắp công trình nâng...

Tải về
582/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT XDCT...

Tải về
581/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo KTKT xây dựng công...

Tải về
580/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 2 xây dựng công trình...

Tải về
579/QĐ-UBND 03/04/2015

QĐ V/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Tải về
574/QĐ-UBND 01/04/2015

QĐ V/v hưởng chế độ thù lao đối với chức danh chủ tịch, phó...

Tải về
573/QĐ-UBND 01/04/2015

QĐ V/v thành lập hội đồng đấu giá tang vật, phương tiện vi...

Tải về
556/QĐ-UBND 31/03/2015

QĐ V/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Đoàn...

Tải về
555/QĐ-UBND 31/03/2015

QĐ V/v điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài...

Tải về
552-554/QĐ-UBND 31/03/2015

Nâng bập lương, chuyển xếp lương đối với công chức cấp xã

Tải về
544/QĐ-UBND 30/03/2015

QĐ phê duyệt điều chỉnh danh sách người có công với cách...

Tải về
543/QĐ-UBND 30/03/2015

QĐ V/v phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng hộ nghèo, hộ...

Tải về
537/QĐ-UBND 26/03/2015

QĐ Thành lập đoàn vận động viên Việt dã tham gia thi đấu...

Tải về
536/QĐ-UBND 26/03/2015

QĐ V/v thành lập đoàn vận động viên Đua thuyền tham gia thi...

Tải về
483/QĐ-UBND 17/03/2015

QĐ V/v thành lập tổ giúp việc phục vụ Hội nghị Đại biểu điển...

Tải về
450/QĐ-UBND 04/03/2015

Quyết định vv Khen thưởng

Tải về
441-445/QĐ-UBND 03/03/2015

Quyết định V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công...

Tải về
449/QĐ-UBND 03/03/2015

Quyết định V/v thành lập trường Mầm non Pa Nang trên cơ sở...

Tải về
448/QĐ-UBND 03/03/2015

Quyết định V/v thành lập trường Mầm non số 2 Đakrông trên cơ...

Tải về
447/QĐ-UBND 03/03/2015

Quyết định V/v thành lập trường Mầm non số 1 Đakrông trên cơ...

Tải về
446/QĐ-UBND 03/03/2015

Quyết định thành lập ban tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức...

Tải về
439/QĐ-UBND 02/03/2015

QĐ V/v cấp tạm ứng kinh phí để chi trả học bổng và hỗ trợ...

Tải về
438/QĐ-UBND 02/03/2015

QĐ V/v cấp kinh phí và giao dự toán cho bổ sung năm 2015 để...

Tải về
437/QĐ-UBND 02/03/2015

QĐ V/v cấp kinh phí và giao dự toán chi bổ sung năm 2015 cho...

Tải về
435/QĐ-UBND 02/03/2015

QĐ V/v phân bổ hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia cho...

Tải về
440/QĐ-UBND 02/03/2015

QĐ V/v bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng Lao động-TBXH...

Tải về
434/QĐ-UBND 26/02/2015

QĐ V/v bổ nhiệm chính thức vào công chức cấp xã Hồ Văn Cằm

Tải về
QĐ từ số 410-433/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 26/02/2015

QĐ V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức...

Tải về
409/QĐ-UBND 26/02/2015

QĐ V/v khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất...

Tải về
391/QĐ-UBND 13/02/2015

Quyết định v/v kỷ luật công chức cấp xã: Hồ Thành Tâm - công...

Tải về
 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 1958
  • Tháng hiện tại: 79778
  • Tổng lượt truy cập: 3526127