Bản đồ huyện Đakrông

Đakrông nằm ở vị trí 16017`55`` đến 16049`12`` vĩ độ Bắc và 106044`01`` đến 107014`15`` kinh độ Đông. Phía Bắc giáp với các huyện Gio Linh, Cam Lộ; Phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào; Phía Đông giáp huyện Triệu Phong và Hải Lăng; Phía Tây giáp huyện Hướng Hóa.
Bản đồ huyện Đakrông