Lãnh đạo các xã, TT

Đăng lúc: Thứ năm - 05/12/2013 15:34 - Người đăng bài viết: admin
Cập nhật 10/7/2015
1. TT Krông Klang:
* Bí thư Đảng ủy: Trần Quốc Khánh
ĐT: 02333.886.702 - DĐ: 0913.186.434
* PBT Đảng ủy: Phan Thị Hằng
DĐ: 0914.545.678
* Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Ninh
DĐ: 0947.666.141
* Chủ tịch HĐND:  Hồ Văn Dừa
DĐ: 0914.704.167
* Phó CT HĐND: Phan Thanh Hùng
 DĐ: 0942.080.595
* Phó CT UBND: Hồ Xuân Ninh
DĐ: 0913.064.919
* Văn phòng: Thái Thị Thanh Huyền
ĐT: 02333.750.114 -  DĐ: 0915.218.444
* Văn phòng: Hồ Văn Trai
DĐ: 0945.636.745
* Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Hà
DĐ: 0914.262.919

2. Xã Hướng Hiệp:
* Bí thư Đảng ủy: Phan Xuân Liệu
DĐ: 0945.550.660
* Phó Bí tư Đảng ủy
DĐ: 0945.943.078
* Chủ tịch HĐND: Hồ Quang Điền
DĐ: 0982.448.538
* Chủ tịch UBND:  Hồ Chí Cường
DĐ: 0913.396.345
* Chủ tịch UBMTTQVN : Hồ Văn Việt
DĐ: 0989.820.986
* Phó CT HĐND: Hồ Văn Dung
DĐ: 0853.452.797
* Phó CT UBND: Hồ Văn Sáu
DĐ: 0915.128.278
* Văn phòng: Hồ Văn Hằng
ĐT: 0389.559.333

3. Xã Mò ó:
* Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Phan Văn Lực
DĐ: 0914.349.979
DĐ: 0985463631
* PBT Đảng ủy, Phó CT HĐND: Hồ Văn Toi
ĐT: 02333.886.252  - DĐ: 0394.036.082
* CT UBND: Hồ Văn Do
ĐT: 02333.886.252 - DĐ: 0916.607.009
DĐ: 0392425793
* CT UBMTTQVN: Mai Thanh Hồng
DĐ: 0914.295.333
DĐ: 0969586567
*Văn phòng: Phạm Thế Trọng Hiếu
DĐ: 0948.468.825
* Văn phòng: Hồ Thị Năm
DĐ: 0832609882
* Văn thư: Trần Thị Lịch
DĐ: 0947.473.559
DĐ: 0967755333


4. Xã Triệu Nguyên:
* Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Sơn
DĐ: 0913.419.234
* PBT Đảng ủy: Lê Thế Kỷ
DĐ: 0913.072.444
* Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
ĐT: 02333.886.675 - DĐ: 0988.259.544
* PCT HĐND: Đỗ Văn Ánh
DĐ: 0832.181.444
* Chủ tịch UBMT: Nguyễn Ngọc Hiệp
DĐ: 0975.367.307
* Văn phòng: Hoàng Thị Bích Thủy
ĐT: 02333.906.318 DĐ:  0915.002.803
* Văn thư: Hồ Thị Lưu
DĐ: 0398.543.917

5. Xã Ba Lòng:
* Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND: Lê Quang Hiền
DĐ: 0917.427.345
* Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Thị Thư
ĐT: 02333.755.487 - DĐ: 0913.407.181
* Chủ tịch UBND: Hoàng Y Lê Va
DĐ: 0915.317.545
* Phó CT HĐND: Nguyễn Dũng
DĐ: 0967.677.026
* Chủ tịch UBMT: Nguyễn Trường
DĐ: 0915.219.000
* Phó CT UBND:  Phan Minh Lộc
DĐ: 0915.319.515
* Phó Chủ tịch UBND: Hồ Văn Khăm
DĐ: 0915.411.292
* Văn phòng: Nguyễn Thị Thảo
DĐ: 0944.655.372
* Văn phòng: Nguyễn Thị Chi
DĐ: 0945.232.111
* Văn phòng: Lê Phúc Hải
DĐ: 0941.171.018
* Văn phòng: Hồ Văn Thiên
DĐ: 0919.130.234
* Văn phòng: Hồ Thị Giang
DĐ: 0334.748.926

6. Xã Đakrông:
* Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND xã: Hồ Văn Dưm
DĐ: 0355.373.150
* PBT Đảng ủy: Nguyễn Thị Nhàn
DĐ: 0971.127.584
* Chủ tịch UBND: Hồ Thanh
DĐ: 0919.978.557
* Chủ tịch UBMT: Hồ Thị Hơn
DĐ: 0911.044.802
* Phó CT HĐND: Hồ Văn Thắng
DĐ: 0949.609.114
* Phó CT UBND: Hồ Nha
DĐ: 0865.537.540
* Phó CT UBND: Võ Nam Sơn
DĐ: 0938.991.801
* Văn phòng: Nguyễn Minh Hải
DĐ: 0977.642.123

 
7. Xã Pa Nang:
*Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Hồ Văn My
ĐT:  02333.706.111 - DĐ: 0366.174.168
* PBT Đảng ủy: Trương Vĩnh Hà
DĐ: 0355.191.113
* Chủ tịch HĐND: Hồ Thị Hương
DĐ: 0368.209.483
* Chủ tịch UBMT: Hồ Văn Hinh
DĐ: 0363.787.747
* Phó Chủ tịch HĐND: Hồ Ai Buồn
DĐ: 0336.037.083
* Phó CT UBND: Lê Văn Thắng
DĐ: 0945.677.345
* Phó CT UBND: Hồ Văn Biệt
DĐ: 0333.575.037
* Văn phòng: Hồ Tất Đạt
DĐ: 0946.638.000

8. Xã Tà Long:
* Bí thư Đảng ủy: Hồ Thị Cam
DĐ: 0944.759.555
* PBT Đảng ủy: Lê Thiên Vũ
DĐ: 0976.463.920
* Chủ Tịch HĐND: Hồ Văn Chương
DĐ: 0983.245.271
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn Diên
DĐ: 0974.117.284
* PCT HĐND: Hồ Văn Tám
DĐ: 0339.524.111
* Phó CT UBND: Lê Xuân Tang
DĐ: 0946.713.919
* Phó CT UBND: Hồ Thị Hoa
DĐ: 0966.285.697
* Văn Phòng: Hồ Thị Lê
DĐ: 0982.192.733
* Văn phòng: Hồ Thị Thời
DĐ: 0387.621.959
*Văn phòng: Hồ THị Dế
DĐ: 0344.636.064

9. Xã Húc Nghì:
* Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Hồ Văn Ngọc
DĐ: 0913.478.900
* PBT: Hồ Văn Phong
DĐ: 0369.734.609
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn Nhua
DĐ: 0975.163.675
* Chủ tịch UBMT: Hồ Văn Phin
DĐ: 0379.287.974
* Phó CT HĐND: Hồ Y Tuổi
DĐ: 0338.591.187
* Phó CT UBND: Hồ Văn Mười
DĐ: 0856.882.379
* Văn phòng Đảng ủy: Hồ Văn Phú
DĐ: 0388.213.441
* Văn Phòng HĐ-UB: Hồ Thị Phò
DĐ: 01664.062.489
* Văn thư: Hồ Thị Ta Hai
DĐ: 0919.465.005

10. Xã Tà Rụt:
* Bí thư ĐU: Hồ Văn Ngơn
ĐT: 02333.606.949 - DĐ: 0943.957.789
* Phó Bí thư Đảng ủy: Hồ Văn Quằm
DĐ: 0916.444.135
* PCT HĐND: Hồ Văn Lâu
DĐ: 0337.661.248
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn Nhiếp
ĐT: 0533.606.606 - DĐ: 0917.835.789
* Phó CT UBND: Tô Vên Trọng
ĐT:02333.606.198 - DĐ: 0363.715.496
* Chủ tịch UBMT: Hồ A Koọng
DĐ: 0397.536.467
* Văn Phòng: Hồ Xuân Trường
ĐT: 0982.664.410

11. Xã A Ngo:
* Bí thư Đảng ủy:  Ngô Hùng
ĐT:  02333.757.258 - DĐ: 0942.092.450
* PBT Đảng ủy: Lê Đại Nhân
DĐ: 0984.209.112
* CT HĐND: Hồ Văn Lập
DĐ: 0397.524.549
* Chủ tịch UBND: Hồ Tất Huấn
ĐT: 02333.606.788 - DĐ: 0913.456.904
* Phó CT UBND: Nguyễn Văn Khánh
DĐ: 0866.869.357
* Phó CT UBND: Lê Thị Huỳnh                 
DĐ: 0975.587.257
* Chủ tịch UBMT: Hồ Công Oanh
DĐ: 0981.462.367
* Văn phòng: Hồ Văn Hía
DĐ: 0394880711
* Văn phòng: Nguyễn Thị Hồng
DĐ: 0963.925.450

12. Xã A Bung:
* Bí thư ĐU, CT HĐND: Hồ Văn Pườm
ĐT: 02333.757.277 - DĐ:
* PBT ĐU: Trần Ngọc Quang
ĐT: 02333.757.277 - DĐ: 0983.123.215
* PBT Đảng ủy, CT UBND: Lê Quang Thạch
* DĐ:0965.65.96.96
* Phó CT HĐND: Hồ Văn Nhâm
* DĐ: 0988.640.234
* PCT UBND:  Hồ Văn Hiền
DĐ: 0378.160.734
*PCT UBND: Hồ A Ron
DĐ: 0865383.122
* Chủ tịch UBMTTQVN: Hồ Văn Oan
DĐ: 0397.233.730
* Văn phòng: Nguyễn Xuân Thắng
DĐ: 0968.999.267

13. Xã A Vao:
* Bí thư ĐU: Hồ Thị Tâm
ĐT: 02333.14391 - DĐ: 0399.408.087
* PBT ĐU: Phạm Văn Điển
ĐT: 02333.214.392 - DĐ: 0965.421.357
* Chủ tịch HĐND: Hồ Quốc Việt
DĐ: 0345.124.025
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn Hùng
ĐT: 02333.214.392 - DĐ: 0965.077.577
* Phó CT UBND: Hồ Văn Tam
DĐ: 0987.994.777
* Phó CT UBND: Hồ Văn Nghiệp
DĐ: 0364.330.290
*Văn phòng: Trần Thị Vy
ĐT: 02333. 214.392 - DĐ: 0987.909.125
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Video clip

Hình ảnh

+ Xem tất cả

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 49
  • Khách viếng thăm: 48
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 656
  • Tháng hiện tại: 136851
  • Tổng lượt truy cập: 5082525