Lãnh đạo các xã, TT

Đăng lúc: Thứ năm - 05/12/2013 15:34 - Người đăng bài viết: admin
Cập nhật 10/7/2015
1. TT Krông Klang:
* Bí thư Đảng ủy: Trần Quốc Khánh
ĐT: 02333.886.702 - DĐ: 0913.186.434
* Chủ tịch UBND: Lê Văn Hải
DĐ: 02333.606.779
* Chủ tịch HĐND: Hồ Thị Chài
ĐT: 02333.886.702  - DĐ: 0911.393.112
* Phó CT HĐND: Hồ Văn Dừa
ĐT: 02333.886.702  - DĐ: 0914.704.167
* Phó CT UBND: Phan Thanh Hùng
ĐT: 02333.214.219 - DĐ: 0942.080.595
* Phó CT UBND: Hồ Xuân Ninh
DĐ: 0943.746.684
Văn phòng: Thái Thị Thanh Huyền
ĐT: 02333.750.114 -  DĐ: 0915.218.444

2. Xã Hướng hiệp:
* Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND: Hồ Quang Điền
DĐ: 0982.448.538
* Chủ tịch UBMTTQVN : Hồ Văn Việt
ĐT: 02333.606.935 - DĐ: 0989.820.986
* Phó CT HĐND: Hồ Văn Dung
DĐ: 01253.452.797
* Chủ tịch UBND:  Hồ Chí Cường
DĐ: 0913.396.345
* Phó CT UBND: Hồ Văn Sáu
DĐ: 0967.937.788
* Văn phòng: Hồ Văn Hằng
ĐT: 0389.559.333

3. Xã Mò ó:
* Bí thư ĐU, CT HĐND: Phan Văn Lực
DĐ: 0914.349.979
* Phó CT HĐND: Hồ Văn Toi
ĐT: 02333.886.252  - DĐ: 0394.036.082
* CT UBND: Hồ Văn Do
ĐT: 02333.886.252 - DĐ: 0916.607.009
* Phó CT UBND:  Nguyễn Minh Hòa
ĐT: 02333.886.252  - DĐ: 0985.449.494
* CT UBMTTQVN: Mai Thanh Hồng
SĐT: 0914.295.333
*Văn phòng: Phạm Thế Trọng Hiếu
DĐ: 0948.468.825
* Văn phòng: Trần Thị Lịch
SĐT: 0947.473.559

4. Xã Triệu Nguyên:
* PBT, Chủ tịch UBND: Trương Văn Hoài
ĐT: 02333.886.675 - DĐ: 0915.719.293
PBT: Nguyễn Văn Sơn
DĐ: 0913.419.234
PCT HĐND: Đỗ Văn Ánh
DĐ: 0832.181.444
* Phó CT UBND: Lê Thế Kỹ
ĐT:   02333.886.859 - DĐ: 0913.072.444
* Chủ tịch UBMT: Nguyễn Ngọc Hiệp
DĐ: 0975.367.307
* Văn phòng: Hoàng Thị Bích Thủy
DĐ:  0915.002.803
* Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Hà
DĐ: 0914.262.919

5. Xã Ba Lòng:
* Bí thư ĐU: Lê Quang Hiền
ĐT: 02333.755.487 - DĐ: 0917.427.345
* Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Thị Thư
ĐT: 02333.755.487 - DĐ: 0913.407.181
* Phó CT HĐND: Nguyễn Dũng
DĐ: 0967.677.026
* Chủ tịch UBMT: Nguyễn Trường
DĐ: 0915.219.000
* Phó CT UBND:  Phan Minh Lộc
ĐT: 02333.755.567 - DĐ: 0915.319.515
Văn phòng: Nguyễn Thị Thảo
ĐT: 02333.755.404 - DĐ: 0944.655.372

6. Xã Hải Phúc:
* Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND: Hồ Văn Phong
ĐT: 02333.755.573 - DĐ: 0942.494.098
* Phó CT HĐND: Hồ Văn Phơ
DĐ: 01687042357
* Chủ tịch UBND: Hồ Xuân Hoàng
ĐT: 02333755554 - DĐ: 0915050525
* Phó CT UBND: Hồ Văn Khăm
DĐ: 0972.909.681
* Phó CT UBND: Lê Tiên Tiến
DĐ: 0972.422.770
Văn phòng: Dương Thị Thủy
DĐ: 0917.013.595

7. Xã Đakrông:
* Bí thư ĐU: Hồ Thanh Nhớ
ĐT:  0533.886.257 - DĐ: 01693.652.341
* CT HĐND: Hồ Văn Dưm
 DĐ: 01693.652.341
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn Thanh
DĐ: 0919.978.557
* Phó CT UBND: Hồ Nha
DĐ: 0982.436.117

 
8. Xã Pa Nang:
*Bí thư ĐU: Nguyễn Bá Hiển
DĐ: 01275.678.191
* Chủ tịch HĐND: Hồ Thị Hương
DĐ: 01668.209.483
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn My
ĐT:  02333.706.111 - DĐ: 01666.174.168
* Phó CT UBND: Lê Văn Thắng
DĐ: 0945.677.345
* Phó CT UBND: Hồ Văn Biệt
DĐ: 01633.575.037
* Văn phòng: Nguyễn Minh Hải
DĐ: 0977.642.123

9. Xã Tà Long:
* Phó Bí thư ĐU: Nguyễn Như Lương
DĐ: 01684.889.889
* CT HĐND: Hồ Văn Chương
DĐ: 0983.245.271
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn Diên
DĐ: 0974.117.284
* Phó CT UBND: Lê Xuân Tang
DĐ: 01644.274.713
* Phó CT UBND: Hồ Thị Hoa
DĐ: 0966.285.697
* Văn Phòng: Hồ Thị Lê
DĐ: 0982.192.733

10. Xã Húc Nghì:
* Bí thư ĐU: Hồ Văn Ngọc
DĐ: 0913.478.900
* PBT: Hồ Văn Phong
DĐ: 0369.734.609
* Phó CT HĐND: Hồ Y Tuổi
DĐ: 0338.591.187
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn Nhua
DĐ: 0975.163.675
* Phó CT UBND: Hồ Văn Mười
DĐ: 0856.882.379
* Chủ tịch UBMT: Hồ Văn Phin
DĐ: 0379.287.974
* Văn Phòng: Hồ Thị Phò
DĐ: 01664.062.489

11. Xã Tà Rụt:
* Bí thư ĐU: Hồ Văn Ngơn
ĐT: 02333.606.949 - DĐ: 0943.957.789
* Phó Bí thư Đảng ủy: Hồ Văn Quằm
DĐ: 0916.444.135
* PCT HĐND: Hồ Văn Lâu
DĐ: 0337.661.248
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn Nhiếp
ĐT: 0533.606.606 - DĐ: 0917.835.789
* Phó CT UBND: Tô Vên Trọng
ĐT:02333.606.198 - DĐ: 0363.715.496
* Chủ tịch UBMT: Hồ A Koọng
DĐ: 0397.536.467
* Văn Phòng: Hồ Xuân Trường
ĐT: 0982.664.410

12. Xã A Ngo:
* Bí thư ĐU:  Ngô Hùng
ĐT:  02333.757.258 - DĐ: 0942.092.450
* PBT ĐU: Nguyễn Đức Hằng
DĐ: 0982. 529.676
* CT HĐND: Hồ Púi
DĐ: 0824052106
* Phó CT HĐND: Hồ Văn Lập
DĐ: 0332058641
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn Hêm
ĐT: 02333.606.788 - DĐ: 0914.686.595
* Phó CT UBND: Nguyễn Văn Khánh
DĐ: 0866.869.367
* Phó CT UBND: Lê Thị Huỳnh                 
DĐ: 0975.587.257
* Chủ tịch UBMT: Hồ Công Oanh
DĐ: 0981.462.367
* Văn phòng: Hồ Văn Hía
DĐ: 0394880711

13. Xã A Bung:
* Bí thư ĐU, CT HĐND: Hồ Văn Xanh
ĐT: 02333.757.277 - DĐ: 0372.078.126
* PBT ĐU: Trần Ngọc Quang
ĐT: 02333.757.277 - DĐ: 0983.123.215
* CT UBND: Hồ Văn Pườm
* DĐ:0977.645.125
* Phó CT HĐND: Hồ Văn Nhâm
* DĐ: 0988.640.234
* PCT UBND:  Hồ Văn Hiền
DĐ: 0378.160.734
*PCT UBND: Hồ A Ron
DĐ: 0865383.122
* Chủ tịch UBMTTQVN: Hồ Văn Oan
DĐ: 0397.233.730
* Văn phòng: Nguyễn Xuân Thắng
DĐ: 0968.999.267

14. Xã A Vao:
* Bí thư ĐU: Hồ Thị Tâm
ĐT: 02333.14391 - DĐ: 0399.408.087
* PBT ĐU: Phạm Văn Điển
ĐT: 02333.214.392 - DĐ: 0965.421.357
* Chủ tịch HĐND: Hồ Quốc Việt
DĐ: 0345.124.025
* Chủ tịch UBND: Hồ Văn Hùng
ĐT: 02333.214.392 - DĐ: 0965.077.577
* Phó CT UBND: Hồ Văn Tam
DĐ: 0987.994.777
* Phó CT UBND: Hồ Văn Nghiệp
DĐ: 0364.330.290
*Văn phòng: Trần Thị Vy
ĐT: 02333. 214.392 - DĐ: 0987.909.125
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Video clip

Hình ảnh

+ Xem tất cả

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2131
  • Tháng hiện tại: 41187
  • Tổng lượt truy cập: 2108864