Danh sách email cán bộ công chức

Đăng lúc: Thứ năm - 05/12/2013 15:44 - Người đăng bài viết: admin
HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ
Hoàng Nam hoangnam@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Kim Cúc hothikimcuc@quangtri.gov.vn
Lê Đắc Quỳ ledacquy@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Hùng phamvanhung@quangtri.gov.vn
Văn phòng UBND huyện vtdakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Sơn nguyendangson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nguyenthimyhanh@quangtri.gov.vn
Lê Thị Hồng Sáu lethihongsau@quangtri.gov.vn
Lê Thị Tuấn lethituan@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hải levanhai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Hoà nguyenminhhoa@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh lethiminh_dakrong@quangtri.gov.vn
Lê Thị Kiều Ly lethikieuly@quangtri.gov.vn
Châu Khánh Lộc chaukhanhloc@quangtri.gov.vn
Trần Thị Tư tranthitu_dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hạnh nguyenthihanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Huyền nguyenthithuhuyen@quangtri.gov.vn
Phòng Nội vụ phongnoivu_dakrong@quangtri.gov.vn
Hồ Xuân Phất hoxuanphat@quangtri.gov.vn
Đoàn Quang Anh doanquanganh@quangtri.gov.vn
Phòng Giáo dục& Đào tạo phonggiaoduc_dakrong@quangtri.gov.vn
Mai Huy Phương maihuyphuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sỹ Huấn nguyensihuan@quangtri.gov.vn
Phòng NN&PTNT phongnongnghiep_dakrong@quangtri.gov.vn
Đinh Tương dinhtuong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Đang hovandang@quangtri.gov.vn
Phòng VH&TT phongvthtt.dakrong@quangtri.gov.vn
Trần Văn Chạy Tranvanchay@quangtri.gov.vn
Lê Thị Mai lethimai.dakrong@quangtri.gov.vn
Phòng TC&KH phongtckh.dakrong@quangtri.gov.vn
Lê Công Cẩn lecongcan@quangtri.gov.vn
Phòng TN&MT phongtnmt.dakrong@quangtri.gov.vn
Lê Phước Chưởng Lephuocchuong@quangtri.gov.vn
Trần Văn Long Tranvanlong@quangtri.gov.vn
Phòng KT&HT phongktht.dakrong@quangtri.gov.vn
Lê Văn Chỉ levanchi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Bá Hiển nguyenbahien@quangtri.gov.vn
Phòng Tư pháp Phongtp.dakrong@quangtri.gov.vn
Hoàng Công Đạt hoangcongdat@quangtri.gov.vn
Thanh tra huyện phongttr.dakrong@quangtri.gov.vn
Phạm Thanh Lượng phamthanhluong@quangtri.gov.vn
Hồ Duy Khanh hoduykhanh@quangtri.gov.vn
Phòng LĐTB&XH phongldtbxh.dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Bình nguyenbinh.dakrong@quangtri.gov.vn
Dương Vinh duongvinh@quangtri.gov.vn
Phòng Dân tộc phongdt.dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ái Hợi nguyenaihoi@quangtri.gov.vn
Phòng Y tế phongyt.dakrong@quangtri.gov.vn
Trần Quốc Tâm tranquoctam@quangtri.gov.vn
Đài PTTH daiptth.dakrong@quangtri.gov.vn
Trần Dũng Sĩ trandungsi@quangtri.gov.vn
Hồ Sỹ Phùng hosyphung@quangtri.gov.vn
Ban QLDA ĐT&XD bqldadtxd_dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Giáp nguyenminhgiap@quangtri.gov.vn
Ban QLDA GNN&BV bqldagn_dakrong@quangtri.gov.vn
Đinh Văn Lý dinhvanly@quangtri.gov.vn
Trung tâm TDTT trungtamtdtt_dakrong@quangtri.gov.vn
Hoàng Văn Minh hoangvanminh@quangtri.gov.vn
Trung tâm dạy nghề TH ttdnth.dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Đương nguyenvanduong@quangtri.gov.vn
Trung tâm DSKHHGĐ ttdskhhgd@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngôn nguyenngon@quangtri.gov.vn
Huyện ủy huyenuy_dakrong@quangtri.gov.vn
Ly Kiều Vân lykieuvan@quangtri.gov.vn
UBMTTQVN huyện ubmttqvn_dakrong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Bền hovanben@quangtri.gov.vn
Liên đoàn lao động ldld_dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Dương nguyenthiduong@quangtri.gov.vn
Hội LHPN hlhpn_dakrong@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Cam hothicam@quangtri.gov.vn
Huyện đoàn huyendoan_dakrong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Dương hovanduong_dk@quangtri.gov.vn
Hội CCB hccb_dakrong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Tâm hovantam@quangtri.gov.vn
Hội Nông dân hnd_dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hà nguyenthiha_dk@quangtri.gov.vn
Trung tâm y tế huyện ttyt.dakrong@quangtri.gov.vn
Hội Chữ thập đỏ hoictd.dakrong@quangtri.gov.vn
Hội người mù hoinm.dakrong@quangtri.gov.vn
Trung tâm phát triển quỹ đất ttptqd.dakrong@quangtri.gov.vn
Ban Tổ chức bantc.dakrong@quangtri.gov.vn
Ban Tuyên giáo bantg.dakrong@quangtri.gov.vn
Ban Dân vận bandv.dakrong@quangtri.gov.vn
Ủy ban kiểm tra ubkt.dakrong@quangtri.gov.vn
Trung tâm bồi dưỡng chính trị ttbdct.dakrong@quangtri.gov.vn
Kho bạc nhà nước kbnn.dakrong@quangtri.gov.vn
Chi cục thuế cct.dakrong@quangtri.gov.vn
Bệnh viện đa khoa huyện bvdk.dakrong@quangtri.gov.vn
Chi cục thống kê cctk.dakrong@quangtri.gov.vn
Trạm thú y tramty.dakrong@quangtri.gov.vn
Hạt kiểm lâm hatkl.dakrong@quangtri.gov.vn
Trạm bảo vệ thực vật trambvtv.dakrong@quangtri.gov.vn
Trạm khuyến nông khuyến lâm tramknkl.dakrong@quangtri.gov.vn
Điện lực đakrông dienluc.dakrong@quangtri.gov.vn
Bảo hiểm xã hội huyện bhxh.dakrong@quangtri.gov.vn
Khu bảo tồn thiên nhiên huyện khubttn.dakrong@quangtri.gov.vn
Thị trấn Krông Klang thitrankrongklang@quangtri.gov.vn
Trần Quốc Khánh tranquockhanh.dakrong@quangtri.gov.vn
Phan Thanh Hùng phanthanhhung@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Ninh hovanninh@quangtri.gov.vn
Xã A Ngo xaango@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Hêm hovanhem@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Khánh nguyenvankhanh@quangtri.gov.vn
Lê Thị Huỳnh                 lethihuynh@quangtri.gov.vn
Xã A Bung xaabung@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Xanh hovanxanh@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Pườm hovanpuom@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Đô hovando@quangtri.gov.vn
Xã Tà Long xatalong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Diên hovandien@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Tang lexuantang@quangtri.gov.vn
Xã Tà Rụt xatarut@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Ngơn hovanngon@quangtri.gov.vn
Tô Vên Trọng toventrong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Quằm hovanquam@quangtri.gov.vn
Xã Pa Nang xapanang@quangtri.gov.vn
Hồ Văn My hovanmy@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Hương hothihuong.dakrong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Biệt hovanbiet@quangtri.gov.vn
Xã Húc Nghì xahucnghi@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Ngọc hovanngoc@quangtri.gov.vn
Trần Minh Huỳnh tranminhhuynh@quangtri.gov.vn
Xã A Vao xaavao@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Hùng hovanhung.dakrong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Tam hovantam.dakrong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Nghiệp hovannghiep@quangtri.gov.vn
Xã Hướng Hiệp xahuonghiep@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Hiếu hovanhieu@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Sáu hovansau@quangtri.gov.vn
Đỗ Thị Thanh Tình dothithanhtinh@quangtri.gov.vn
Xã Mò ó xamoo@quangtri.gov.vn
Phan Văn Lực phanvanluc@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Thằm hovantham@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Linh nguyenduclinh.dakrong@quangtri.gov.vn
Xã Đakrông xadakrong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Linh hovanlinh@quangtri.gov.vn
Hồ Nha honha@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Thanh hovanthanh@quangtri.gov.vn
Xã Ba Lòng xabalong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Quang nguyenxuanquang@quangtri.gov.vn
Lê Quang Hiền lequanghien.dakrong@quangtri.gov.vn
Phạm Minh Luận phamminhluan@quangtri.gov.vn
Xã Triệu Nguyên xatrieunguyen@quangtri.gov.vn
Võ Thương vothuong@quangtri.gov.vn
Lê Thế Kỹ letheky@quangtri.gov.vn
Trần Thiên Trường tranthientruong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Sơn nguyenvanson.dakrong@quangtri.gov.vn
Trần Mạnh tranmanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Thanh nguyenducthanh.dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Bắc nguyenvanbac@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Thám nguyenvantham@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Thanh Tuyền hoangthithanhtuyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Phong nguyenminhphong@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Bích Thủy hoangthibichthuy@quangtri.gov.vn
Phan Thanh Hải phanthanhhai.dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Tuấn nguyenvantuan.dakrong@quangtri.gov.vn
Xã Hải Phúc xahaiphuc@quangtri.gov.vn
Hồ Xuân Hoàng hoxuanhoang@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Khăm hovankham@quangtri.gov.vn
Lê Tiên Tiến letientien@quangtri.gov.vn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Video clip

Hình ảnh

+ Xem tất cả

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 2238
  • Tháng hiện tại: 41294
  • Tổng lượt truy cập: 2108971